Възел

От Резерватът
Версия от 02:32, 10 януари 2014 на Григор (беседа | приноси) (някакво начало)
(разл) ← По-стара версия | Текуща версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към навигацията Направо към търсенето

Устройство

Релейните групи се свързват помежду си чрез Възлов свят, който най-често е специално създаден изкуствен. Възловите светове са изключение от класификацията на дванадесетцифрените номера; обозначават се просто с "В-" и номер на възела. („В“ идва от „възел“, и на различните езици може да е различна буква.)

Трансмитерите, които обслужват тази връзка, се намират на него. Обслужват се от Аугментирани и Стандартни, рядко и от Безтелесни. Пълните им възможности не са известни на Стандартните, а вероятно и на Аугментираните. Предполага се, че са много по-големи от тези на Релейните.

Към един Възлов свят обикновено се свързват четиридесет-петдесет Релейни. Те, заедно със световете от релейните им групи, образуват Възела. Подборът на групи за Възел се върши от Свръзката; критериите им не са известни.

Възловите светове се свързват помежду си пряко - няма централен свят, който да обединява всички Възли, както Възловият обединява Възела си. Смятат се за равностойни; няма някакъв основен свят, който да управлява цялото човечество. Аугментирани от Свръзката твърдят, че причините са две: че ръководството на Свръзката е от Безтелесни, за които понятието „местонахождение“ е безсмислено, и че тази схема без фиксиран център е по-устойчива и гъвкава едновременно.

Възлов Отговорник

Всеки Възел има по шестима Отговорници, по традиция Аугментирани. Те решават въпроси, които са от компетенция над тази на един свят. По двама са постоянно на дежурство - основен дежурен и помощник. По въпроси от определени категории може да вземе решение и само помощникът, за въпроси от други категории е необходимо решение на основния дежурен. За въпроси от определени категории решението трябва да бъде взето от двамата с консенсус; въпроси от определени категории могат да изискват одобрението и на шестимата, или дори на по-висши инстанции в Свръзката.

Подобно на Отговорниците на светове, често биват смятани за изключително важни, но всъщност правата им и правилата, които са длъжни да спазват, са формулирани с точност до степен те на практика да нямат субективен избор. Възловите Отговорници задължително разполагат с комуникатор четвърта степен и личен трансмитер. Назначават се и се освобождават от тази длъжност от Свръзката.

Брой

Броят на Възлите, в които е разпределено човечеството, не е точно известен на повечето обикновени хора. Знае се, че понякога се създават нови Възли; не е известен случай стар Възел да е бил закрит; предполага се, че броят им е няколкостотин до няколко хиляди. Неофициална информация от Безтелесните гласи, че към 950 г. след Разделението са малко над хиляда.

Пътуване между Възли

Пътуването от свят до свят се извършва през междинните светове - Релейни и евентуално Възлов. Обикновено се пътува само вътре в един Възел; Безтелесните ограничават пътуването между различните Възли, но както винаги, и тук има изключения.

Известни са случаи част от група хора да е била прехвърляна от един свят на друг, най-често нов (като правило - когато на един свят се определят две антагонистични групи хора, и противоречията между тях няма как да бъдат решени трайно). Известни са случаи светове да са прехвърляни от една в друга група, или групи - от един в друг Възел.