Разлика между версии на „История на Резервата“

От Резерватът
Направо към навигацията Направо към търсенето
м (→‎Повече подробности: корекция на уикилинк)
(разделяне по секции; поява на Аугментираните и Безтелесните)
 
(Не е показана една междинна версия от същия потребител)
Ред 1: Ред 1:
В близкото до нас бъдеще са открити няколко ключови набора от технологии. Един от тях позволява създаване на свръхинтелекти. Друг - производство на всички най-необходими блага с много по-малко труд отсега. Трети дава възможност да бъдат създавани виртуални „реалности“ и други усъвършенствани развлечения, в които човек може да прекарва времето си. Тези технологии променят както управлението на света, така и начина на живот на повечето хора.
+
== Близкото бъдеще ==
  
Лесното производство на блага помага повечето хора да са сравнително задоволени материално, а усъвършенстваните развлечения дават някакво духовно задоволяване. Процесът не е гладък и в крайна сметка довежда до разделяне на хората по възгледи и нарастване на противоречията между различните възгледи. Стига се до етап, където те са трудни за овладяване.
+
Историята на Резервата тръгва от близкото ни бъдеще. Съгласно нея, тогава са открити няколко ключови набора от технологии. Един от тях позволява създаване на свръхинтелекти. Друг - производство на всички най-необходими блага с много по-малко труд отсега. Трети дава възможност да бъдат създавани виртуални „реалности“ и други усъвършенствани развлечения, в които човек може да прекарва времето си. Тези технологии променят както управлението на света, така и начина на живот на повечето хора.
  
Още през 20 век писатели-фантасти и учени (Върнър Виндж, Рей Кърцуайл) посочват, че прогресът се развива все по-бързо. Те изчисляват, че ще се стигне до момент, когато скоростта на прогреса ще надхвърли възможностите на човечеството да го възприема, и може да стане близка до безкрайна. Този момент те наричат ''сингуларност'', по аналогия с „хоризонта на събитията“ на черните дупки. Отначало не е ясно как ще е възможно това, докато не биват създадени свръхинтелекти, които подпомагат или дори поемат развитието. Някои от тях са изцяло изкуствени, но повечето включват и човешки личности.
+
== Появата на Аугментираните и Безтелесните ==
 +
 
 +
Технологичният напредък довежда до създаване на технически и биологични елементи, предназначени за подсилване на възможностите на човек, които се свързват с човешкото тяло пряко и стават част от него. Бързо става ясно, че най-усъвършенстваните от тях подсилват възможностите до степен човекът да не може да бъде смятан за равностоен на обикновените хора. За така подсилени (особено в сферата на интелекта) хора бива възприет терминът [[Аугментирани]]. С времето различното им положение бива отразено и юридически.
 +
 
 +
Паралелно с това текат опитите да се създадат начини интелектът на човек да бъде подсилен в извънредно голяма степен. Най-първите представляват мощни специализирани софтуери, изпълнявани от суперкомпютри. (Например Интернет търсачките от началото на 21 век.) По-късно се появяват още по-мощни и с по-широко приложение системи. Усилено се търсят начини за все по-доброто им пряко интегриране с човешкия мозък. Друга линия на развитие се опитва да реализира чрез тях изкуствен интелект. Скоро са постигнати задоволителни резултати и в двете направления. Мощта на така получените интелекти расте, докато те не откриват начини да се базират като структура извън машините си - пряко върху материя, вакуум или дори непонятни за обикновените хора неща и принципи. Тези, които са изградени около човек (или хора) откриват, че вече човешкото тяло не им е нужно. Сред обикновените хора и Аугментираните бързо се налага терминът [[Безтелесни]].
 +
 
 +
== Засилването на противоречията ==
 +
 
 +
Лесното производство на блага помага [[История на Резервата/Задоволяването|повечето хора да са сравнително задоволени материално]], а усъвършенстваните развлечения дават някакво духовно задоволяване. Процесът не е гладък и в крайна сметка довежда до разделяне на хората по възгледи и нарастване на противоречията между различните възгледи. [[История на Резервата/Противоречията|Стига се до етап, където те са трудни за овладяване.]]
 +
 
 +
== Сингуларността ==
 +
 
 +
Още през 20 век писатели-фантасти и учени (Върнър Виндж, Рей Кърцуайл) посочват, че прогресът се развива все по-бързо. Те изчисляват, че ще се стигне до момент, когато скоростта на прогреса ще надхвърли възможностите на човечеството да го възприема, и може да стане близка до безкрайна. [[История на Резервата/Сингуларността|Този момент те наричат ''сингуларност'']], по аналогия с „хоризонта на събитията“ на черните дупки. Отначало не е ясно как ще е възможно това, докато не биват създадени свръхинтелектите, от които впоследствие произлизат Безтелесните.
 +
 
 +
== Появата на Свръзката и Разделението ==
  
 
Част от тези свръх-интелекти създават „проект“ (неформална организация), известен като [[Свръзката]]. Те се опитват да предпазят все по-разнообразното човечество от остри сътресения. За да избегнат сблъсъци и насилие между хората с различни възгледи, те предлагат човечеството да бъде разселено по голям брой най-различни светове, като различните групи хора получат различни светове. Много от групите хора не са съгласни, така че накрая Свръзката налагат решението си със сила - така нареченото [[Разделението|Разделение]]. На оригиналната Земя не остава никой.
 
Част от тези свръх-интелекти създават „проект“ (неформална организация), известен като [[Свръзката]]. Те се опитват да предпазят все по-разнообразното човечество от остри сътресения. За да избегнат сблъсъци и насилие между хората с различни възгледи, те предлагат човечеството да бъде разселено по голям брой най-различни светове, като различните групи хора получат различни светове. Много от групите хора не са съгласни, така че накрая Свръзката налагат решението си със сила - така нареченото [[Разделението|Разделение]]. На оригиналната Земя не остава никой.
 +
 +
== Развитието след Разделението ==
  
 
След Разделението разликите между хората продължават да се засилват. Появяват се нови [[Расите|„раси“]], разликите между които са далеч по-големи от тези между класическите земни раси. Някои от свръхинтелектите постигат развитие, непредставимо дори за по-ниските категории свръхинтелекти; междинно развити интелекти има по цялата дистанция между тях и обикновените хора. Към задачите на Свръзката се добавят много нови - да поддържа връзките между различните нива на развитие, да организира отношенията в човечеството където е нужно, и т.н.
 
След Разделението разликите между хората продължават да се засилват. Появяват се нови [[Расите|„раси“]], разликите между които са далеч по-големи от тези между класическите земни раси. Някои от свръхинтелектите постигат развитие, непредставимо дори за по-ниските категории свръхинтелекти; междинно развити интелекти има по цялата дистанция между тях и обикновените хора. Към задачите на Свръзката се добавят много нови - да поддържа връзките между различните нива на развитие, да организира отношенията в човечеството където е нужно, и т.н.
  
Твърде развитите интелекти нямат нужда от светове, на които да живеят. Всички останали в човечеството живеят на светове, заселени при Разделението или по-късно. Свръзката поддържа тези светове в [[Световете|обща система]]. Тя няма официално име, но понякога бива наричана от „простосмъртните“ учени с тъжна ирония Резерват.
+
== Резерватът ==
 +
 
 +
Твърде развитите свръхинтелекти нямат нужда от светове, на които да живеят. Всички останали в човечеството живеят на светове, заселени при Разделението или по-късно. Свръзката поддържа тези светове в [[Мрежата от светове|обща система]]. Тя няма официално име, но понякога бива наричана от „простосмъртните“ учени с тъжна ирония Резерват.
  
Световете в системата вървят всеки по свой път. Мнозинството спазват едно предварително избрано ниво на развитие, социални порядки и т.н. Някои се развиват - като правило многократно по-бавно, отколкото човечеството през 21 век. (И реално повтарят в някаква степен постигнатото от по-развити светове или интелекти.) Някои се връщат назад, други се променят в трудни за описване посоки.
+
Световете в системата вървят всеки по свой път. Мнозинството спазват ниво на развитие, социални порядки и други неща, които са си избрали при създаването си. Някои се развиват - като правило многократно по-бавно, отколкото човечеството през 21 век. (И реално повтарят в някаква степен постигнатото от по-развити светове или интелекти.) Някои се връщат назад, други се променят в трудни за описване посоки.
  
Нещата вървят по този начин през първите около хиляда години след Разделението му. Вероятно и след това ще продължат пак така - просто историята на Резервата е написана дотогава. Поне засега.
+
Нещата вървят по този начин през първите около хиляда години след Разделението му. Вероятно и след това ще продължат пак така - просто историята на Резервата е нахвърлена дотогава. Поне на този етап. :-)
  
 
== Повече подробности ==
 
== Повече подробности ==
Ред 20: Ред 38:
 
* [[История на Резервата/Сингуларността|Развитието на свръхинтелектите и Сингуларността]]
 
* [[История на Резервата/Сингуларността|Развитието на свръхинтелектите и Сингуларността]]
 
* [[История на Резервата/Противоречията|Развитието на противоречията между групи с различни възгледи]]
 
* [[История на Резервата/Противоречията|Развитието на противоречията между групи с различни възгледи]]
* [[Свръзката|Създаването и развитието на Свръзката]]
+
* [[Свръзката]]
* [[Управлението на тезауруса|Основната задача на Свръзката]]
 
 
* [[Разделението]]
 
* [[Разделението]]

Текуща версия към 22:35, 30 март 2015

Близкото бъдеще

Историята на Резервата тръгва от близкото ни бъдеще. Съгласно нея, тогава са открити няколко ключови набора от технологии. Един от тях позволява създаване на свръхинтелекти. Друг - производство на всички най-необходими блага с много по-малко труд отсега. Трети дава възможност да бъдат създавани виртуални „реалности“ и други усъвършенствани развлечения, в които човек може да прекарва времето си. Тези технологии променят както управлението на света, така и начина на живот на повечето хора.

Появата на Аугментираните и Безтелесните

Технологичният напредък довежда до създаване на технически и биологични елементи, предназначени за подсилване на възможностите на човек, които се свързват с човешкото тяло пряко и стават част от него. Бързо става ясно, че най-усъвършенстваните от тях подсилват възможностите до степен човекът да не може да бъде смятан за равностоен на обикновените хора. За така подсилени (особено в сферата на интелекта) хора бива възприет терминът Аугментирани. С времето различното им положение бива отразено и юридически.

Паралелно с това текат опитите да се създадат начини интелектът на човек да бъде подсилен в извънредно голяма степен. Най-първите представляват мощни специализирани софтуери, изпълнявани от суперкомпютри. (Например Интернет търсачките от началото на 21 век.) По-късно се появяват още по-мощни и с по-широко приложение системи. Усилено се търсят начини за все по-доброто им пряко интегриране с човешкия мозък. Друга линия на развитие се опитва да реализира чрез тях изкуствен интелект. Скоро са постигнати задоволителни резултати и в двете направления. Мощта на така получените интелекти расте, докато те не откриват начини да се базират като структура извън машините си - пряко върху материя, вакуум или дори непонятни за обикновените хора неща и принципи. Тези, които са изградени около човек (или хора) откриват, че вече човешкото тяло не им е нужно. Сред обикновените хора и Аугментираните бързо се налага терминът Безтелесни.

Засилването на противоречията

Лесното производство на блага помага повечето хора да са сравнително задоволени материално, а усъвършенстваните развлечения дават някакво духовно задоволяване. Процесът не е гладък и в крайна сметка довежда до разделяне на хората по възгледи и нарастване на противоречията между различните възгледи. Стига се до етап, където те са трудни за овладяване.

Сингуларността

Още през 20 век писатели-фантасти и учени (Върнър Виндж, Рей Кърцуайл) посочват, че прогресът се развива все по-бързо. Те изчисляват, че ще се стигне до момент, когато скоростта на прогреса ще надхвърли възможностите на човечеството да го възприема, и може да стане близка до безкрайна. Този момент те наричат сингуларност, по аналогия с „хоризонта на събитията“ на черните дупки. Отначало не е ясно как ще е възможно това, докато не биват създадени свръхинтелектите, от които впоследствие произлизат Безтелесните.

Появата на Свръзката и Разделението

Част от тези свръх-интелекти създават „проект“ (неформална организация), известен като Свръзката. Те се опитват да предпазят все по-разнообразното човечество от остри сътресения. За да избегнат сблъсъци и насилие между хората с различни възгледи, те предлагат човечеството да бъде разселено по голям брой най-различни светове, като различните групи хора получат различни светове. Много от групите хора не са съгласни, така че накрая Свръзката налагат решението си със сила - така нареченото Разделение. На оригиналната Земя не остава никой.

Развитието след Разделението

След Разделението разликите между хората продължават да се засилват. Появяват се нови „раси“, разликите между които са далеч по-големи от тези между класическите земни раси. Някои от свръхинтелектите постигат развитие, непредставимо дори за по-ниските категории свръхинтелекти; междинно развити интелекти има по цялата дистанция между тях и обикновените хора. Към задачите на Свръзката се добавят много нови - да поддържа връзките между различните нива на развитие, да организира отношенията в човечеството където е нужно, и т.н.

Резерватът

Твърде развитите свръхинтелекти нямат нужда от светове, на които да живеят. Всички останали в човечеството живеят на светове, заселени при Разделението или по-късно. Свръзката поддържа тези светове в обща система. Тя няма официално име, но понякога бива наричана от „простосмъртните“ учени с тъжна ирония Резерват.

Световете в системата вървят всеки по свой път. Мнозинството спазват ниво на развитие, социални порядки и други неща, които са си избрали при създаването си. Някои се развиват - като правило многократно по-бавно, отколкото човечеството през 21 век. (И реално повтарят в някаква степен постигнатото от по-развити светове или интелекти.) Някои се връщат назад, други се променят в трудни за описване посоки.

Нещата вървят по този начин през първите около хиляда години след Разделението му. Вероятно и след това ще продължат пак така - просто историята на Резервата е нахвърлена дотогава. Поне на този етап. :-)

Повече подробности