Класически

От Резерватът
Версия от 22:15, 1 април 2015 на Григор (беседа | приноси) (дребни)
(разл) ← По-стара версия | Текуща версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към навигацията Направо към търсенето
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Като Класически се водят обикновените хора, каквито са по начало като биологичен вид. Това е, естествено, най-масовата раса Стандартни, смята се, че около 80% от Стандартните спадат към нея. Често към нея биват отнасяни и всички „други“; това повишава процента над 85.

При Класическите има най-големите разлики вътре в една раса, във всяко отношение. Една от причините е, че всякакви „други“ биват отнасяни най-често към Класическите. Друга - че повечето други раси, тъй като са изкуствено възникнали, имат ясни и строги критерии какво спада към тях, и какво - не. Това предизвиква естествен стремеж към определен стандарт за индивид, какъвто за Класическите няма. При тях положението е обратното - всякакви опити за неприемане на дори много странни расово индивиди се тълкува като расизъм и на много места се осъжда.

Класическите на практика не се различават от стандартния хомо сапиенс от 21 век. При повечето продължителността на живота стандартно е около 100-110 години и здравето е подобрено, особено в напреднала възраст. Това е единствената по-масова разлика, и и от нея има доста изключения, особено на конфесионални и някои други типове светове.

Известен процент Класически имат едни или други дребни аугментации. На някои светове те са желателни, или дори задължителни.

Други