Легионът

От Резерватът
Направо към: навигация, търсене
Легионът

Код: 182676-812378
Възел: 611
Релейна
група:
41
Спада
към тип:
Стражеви светове

Създаден
от:
Григор Гачев


Един от двата Стражеви свята във Възел 611.

Светът

Физически светът е планета, подобна на Земята. Сушата е 21% от повърхността на планетата - пет континента и множество острови, повечето в зоната на умерения климат. Населението е около 160 милиона и непрекъснато нараства - всяко семейство по издадена преди около сто и петдесет години заповед е длъжно да има 4 деца, свои или осиновени, и при заповед да роди още деца за осиновяване от семейства, които не могат да имат достатъчно свои. Планира се когато населението на света достигне два милиарда заповедта да бъде отменена и населението да бъде поддържано на това ниво.

Организация

Легионът е организиран около класическите европейско-американски принципи за армия, със сериозна добавка от принципите на израелската армия от 20-21 век. Както на почти всеки Стражев свят, в армията служат и двата пола и военната служба е от пълнолетие до пенсиониране. В мирно време половината от населението е заето в икономиката, другата половина - във военни учения и упражнения. На определен период всеки редува двете занимания.

Легионът вече шест пъти е носил титлата „гвардейски свят“ и има амбицията за в бъдеще да я заслужава още по-често. (Тя се дава от Върховното командване на образцовите Стражеви светове, и важи за срок от десет стандартни години, ако не бъде отнета изрично.) Отделно от това, жителите на този свят смятат себе си за натоварени с повече отговорност от повечето други Стражеви светове - докато обикновено във Възел има три или четири Стражеви свята, във Възел 611 има само два. Така че старанието във военната подготовка на този свят е голямо и резултатно.

Още от раждането в главата на всеки от Легиона бива набивано непрекъснато, че той трябва да бъде най-добър във всичко. Всеки от Легиона задължително има и военно, и гражданско образование, и гражданското обикновено не отстъпва на добро образование от мирен свят. На Легиона изповядват принципа, че няма човек, който да не е подходящ за някакъв вид военна работа (за разлика от Бушидо, другия Стражев свят във Възел 611). Там можете да видите слепи свързочници, пилоти без крайници, умствено изостанали подготвени за атентатори-камикадзе, и какво ли още не. Отделно от това, военното обучение на Легиона набляга на абсолютно всички военни аспекти - дори последният помощник-готвач задължително минава и курс по обща стратегия, дори сакатите са длъжни да познават в съвършенство ръкопашните бойни изкуства (и да владеят каквото от тях им е физически възможно; там са разработени стотици модификации на бойни изкуства, предназначени за различни видове инвалидност), и т.н.

Важен елемент от уставите на Легиона е задължителното имплантиране на комуникатор, специализиран за връзка с военна техника, на всеки навършил пълнолетие. Подобно нещо не е рядко на Стражевите светове, но използването му на Легиона е доведено до съвършенство. Не случайно космическият флот на Легиона се смята за един от десетте най-добри на Стражев свят в Резервата, и неведнъж е печелил на учения битки срещу далеч по-многобройни флоти - действията му са светкавични, и координацията вътре в него неведнъж е предизвиквала възхищението дори на Аугментираните. Навсякъде, където е възможно използването на бойни машини - от чудовищни космически крайцери, та до миниатюрни насекомоподобни агенти - военните от Легиона ги предпочитат и използват отлично. Но ако употребата на машини е невъзможна или нежелателна, без колебание се справят както могат.

Позиции

Доста светове във Възел 611 имат опасения към Легиона (включително Бушидо). Причината е мнението, че Легионът е способен да разгроми дори повечето от Стражевите светове. Не повече от стотина от над трите хиляди Стражеви свята, регистрирани във Върховното командване, го превишават като военна мощ. Преценката на Върховното командване е, че при космическа схватка Легионът би разгромил Бушидо като на шега, макар и вероятно да не е в състояние да окупира и овладее напълно света им. Легионът е един от малкото случаи, когато за един Стражев свят се смята, че вероятно е в състояние да победи всички други светове във Възела си, включително Стражевите, заедно. Под натиск от Върховното командване ръководството на Легиона е приело режим на постоянни инспекции, главно с цел да успокоява по-нервните светове от Възел 611.

Истинската гаранция Легионът да не се възползва от силата си за агресия всъщност са Свръзката. Около 700 г. след Разделението един прекалено амбициозен командир на Легиона е бил поканен на разговор от тях. След този разговор той предал на подчинените си, че опит за военно противостоене срещу Кнпъдщага е мигновено самоубийство. Казал е: „Между тях има такива, които са в състояние в един миг да унищожат всички Стражеви светове в Резервата, може би дори целия Резерват, без дори да се откъснат от каквото друго вършат в момента.“ Не е разказал никакви подробности за разговора.

(Истината е, че е по време на разговора е бил свързан към разума на един Безтелесен, и докато си говорили на тема вредата от прекомерните амбиции, онзи между другото създал нов свят за група хора. Направо го изтръгнал от вакуума, цял и готов за заселване, заедно със звездата и планетната му система, живота по него и вкаменелостите в скалите, без да използва някаква забележима част от ресурсите си. Или поне оставил командира на Легиона с твърдата убеденост, че го е направил.)

Образователна система

Изключителната военна мощ на Легиона е продукт най-вече на образователната му система, която е тясно свързана със системата на чиновете в него. Този вид система е най-разпространеният сред Стражевите светове, но на Легиона е доведена почти до съвършенство. Основната ѝ схема е следната:

Основното образование продължава от пет до осемнадесетгодишна възраст. Завършилите го получават чин редник (който може да расте до младши сержант с полагане на следобразователни изпити на определен минимален период, или при доказване на качества в реална обстановка), и постъпват на служба в армията. След пет години (за специално отличилите се - и по-малко, но не под 3 години) войниците получават право по веднъж годишно на изпит за продължаване на образованието. Първата година той е за средно образование, втората - за основно специално, нататък се редуват.

Средното образование трае пет години. Завършилите го получават чин сержант и правото да командват подразделения до определен размер, в зависимост от чина им. Чинът може да расте до старшински с полагане на следобразователни изпити на определен минимален период, или при доказване на качества в реална обстановка. След пет години служба на сержантско ниво (за отличилите се - и по-малко, но не под 3 години) те получават право по веднъж годишно на изпит за продължаване на образованието. Първата година той е за висше образование, втората - за средно специално, нататък се редуват.

Висшето образование трае пет години. Завършилите го получават чин офицер (еквивалентен на младши лейтенант) и правото да командват подразделения до определен размер, в зависимост от чина им. Чинът може да расте до полковник с полагане на следобразователни изпити на определен минимален период, или при доказване на качества в реална обстановка). След пет години служба те получават право по веднъж годишно на изпит за продължаване на образованието като висше специално.

Има и четвърто образователно ниво - академично. Правото на изпит за него се дава по заслуги на военни с чин полковник. Завършилите го получават чин генерал-майор и правото да командват подразделения до определен размер, в зависимост от чина им. Чинът може да расте до армейски генерал с полагане на следобразователни изпити на определен минимален период, или при доказване на качества в реална обстановка.

Основното специално образование представлява специализация в определена насока. Трае четири години и дава чин ефрейтор. След пет години служба с него (за отличилите се - по-малко, но не под 3 години) се получава право по веднъж годишно за изпит за продължаване на образованието. Първата година той е за средно образование, втората - за основно експертно, третата - за основно специално в друга специалност, по-нататък се редуват.

Основното експертно образование представлява максималните познания в специалността, които са достъпни за войник. Трае четири години и дава чин младши сержант. След пет години служба с него (за отличилите се - по-малко, но не под 3 години) се получава право по веднъж годишно за изпит за продължаване на образованието като средно специално, или основно специално в друга област (или основно експертно, ако кандидатът вече има основно специално в нея).

Съществуват средно специално, средно експертно, висше специално и висше експертно образование. Те са аналози за съответното командно ниво на основното специално и основното средно образование. Академичното образование няма специални и експертни нива. На всички нива на образование (освен основното) някои курсове могат да се признаят за частично или изцяло покрити, и някои изпитни списъци за частично покрити, ако обучаващият се има отговарящо на тях предишно образование или постижения, еквивалентни на получаването му.

По време на обучението обучаващите се носят кандидатски звания - кандидат-редник, кандидат-сержант, кандидат-офицер и кандидат-генерал. Ако не успеят да покрият критериите и отпаднат от обучението, ги запазват, като заслужили ги с приемния изпит (ако отпадането не е по дисциплинарни причини). При пенсионирането си, ако е със заслуги, военният се произвежда в кандидат-по-горен чин, което може да му даде някои привилегии при пенсионния живот, или ако бъде повикан в запас.