Мрежата от светове

От Резерватът
Версия от 01:39, 10 януари 2014 на Григор (беседа | приноси) (някакво начало)
(разл) ← По-стара версия | Текуща версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към навигацията Направо към търсенето

Преселението трае общо шест години. Повечето светове установяват собствено летоброене от тяхното преселение; използва се и общо летоброене от вземането на решението за Разделението, четири години преди началото на Преселението.

Наличният факт е, че съществуват огромен брой светове. Между тях се намират такива по вкуса на практически всяка група хора. Достъпът от един до друг свят се осъществява чрез средства, предоставени от Безтелесните, и често (според някои - винаги, макар и скрито) се контролира от тях.

Всички Стандартни и всички или почти всички Аугментирани живеят на светове от този набор. Много такива светове са синхронизирани някак във времето: продължителността на деня и годината е една и съща, времето на деня и на годината съвпадат за тях. Много светове са изискали по-различни астрономически условия, и са ги получили: има например светове, на които годината трае по няколкостотин обичайни години, или по седмица-две, или денонощието е около 30 часа или всеки път с различна продължителност, и т.н...

Почти всички Безтелесни нямат определено място на обитаване; част от тях живеят и работят (доколкото за тях изобщо са приложими термините „живеене“ и „работа“) на световете, или някъде около тях; за другите не се знае нищо. За повечето вероятно термините местообитаване, местонахождение и т.н. са принципно неприложими.

За Предния фронт се предполага, че няма нищо общо със системата на световете и че се интересува от нея само като защитник от възможна опасност за човечеството като цяло.

Аугментирани от по-високи нива на няколко пъти са споделяли, че всъщност цялата система от светове е просто резерват, създаден от Безтелесните, за да има къде да живеят Стандартните и Аугментираните. (И за да извличат полза от по-ниските нива на развитие, като база за разширяване на тезауруса.) Понякога системата светове бива наричана с малко тъжна ирония "Резерватът". По липса на друго име за тази система като цяло, това е и най-често използваният неформално термин за нея.

По въпроса какво всъщност са тези светове сред Стандартните (а често и сред Аугментираните) текат безкрайни спорове. За някои от световете има недвусмислени доказателства, че са реални планети някъде много далече в Космоса. За други - че са паралелни светове, Земята в някаква друга вселена. За трети - че са изкуствено създадени светове. За четвърти - че са виртуални светове, съществуващи вътре в могъща фантоматична машина. Има и други предположения.

За някои светове има недвусмислени доказателства за принадлежност едновременно към повече от един от тези взаимноизключващи се типове; за някои - към всички. Безтелесните никога не дават точно обяснение дали това са други планети, паралелни светове, виртуални реалности или друго. твърдят, че е твърде сложно за разбиране от Стандартни, и е възможно да са прави. Учените-Стандартни са на най-различни мнения; някои смятат, че Безтелесните просто им мотаят главите, и също е възможно да са прави.

Много светове са копие на Земята, повече или по-малко точно - понякога до абсолютно точно, като се започне от вкаменелостите и останките от цивилизации и се свърши със звездното небе. Някои са нейно копие от различни периоди на миналото (Средновековието, или ледниковите периоди, или мезозойската ера, или дори камбрия), някои са копие на това каква (може би) би била тя в далечното бъдеще. Повечето обаче нямат много общо с нея като география (макар че почти всички са земеподобни като условия за живот).

Съществуват например светове, които са трудно обясними или необясними от физическа или друга гледна точка. Не са рядкост светове, няколко пъти по-големи или по-малки от Земята, но със същата сила на тежестта; понякога това е обяснимо от характеристиките на света, понякога - не. Съществуват светове, които са абсурдни от физическа гледна точка; има например над сто свята, чиято площ е безкрайна - простира се до безкрай във всички посоки. Съществуват светове, където основни закони на физиката, или техни фини следствия са променени до неузнаваемост. Има и други, още по-странни светове.

Безтелесните са обяснили, че броят на принципно достъпните (с помощта на техните възможности) светове е безкраен. Пояснили са, че това принципно означава, че сред тези светове има абсолютно всякакви, независимо колко странно и невероятно може да е изискването.