Резерватът:Канон

От Резерватът
Версия от 18:34, 14 януари 2016 на Григор (беседа | приноси) (дребни грешчици)
Направо към: навигация, търсене

Идеята

„Канонични“ биват наричани произведения за Резервата, които са обявени за такива от „каноничните писатели“.

За да бъде обявено произведение за канонично, то трябва да отговаря на определени условия:

  • да не противоречи на вече съществуващи произведения или на официалните описания на Резервата
  • да покрива някакъв базов минимум за качество
  • препоръчително (но не задължително) е да е свободно достъпно за четене

Идеята е читателите да имат някаква гаранция, че определени произведения си струват четенето. (Това не означава, че „не-каноничните“ произведения не си го струват. Просто за каноничните някой е поел отговорността да го гарантира.)

Канонични писатели

Това са писатели, които имат правото да преценят дали дадено произведение е канонично, или не е.

За своите произведения каноничният писател има правото да прецени сам дали са канонични, или не. Канонично е всяко негово произведение за Резервата, за което той не е посочил изрично, че е неканонично. Преценката му може да бъде обезсилена от гласуване на поне 90% от каноничните писатели срещу нея.

Произведения, които не принадлежат на каноничен писател, могат да бъдат обявени за канонични с гласуване между каноничните писатели. Необходимо е произведението да бъде предложено за гласуване от един или повече от тях. Правилата за гласуване и необходимото мнозинство се определят от тях.

Автор на канонични произведения, развиващи се в Резервата, може да бъде утвърден за каноничен писател с гласуване между каноничните писатели. Необходимо е да бъде предложен за гласуване от един или повече от тях. Правилата за гласуване и необходимото мнозинство се определят от тях.