Релейна група

От Резерватът
Версия от 02:23, 10 януари 2014 на Григор (беседа | приноси) (някакво начало)
(разл) ← По-стара версия | Текуща версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към навигацията Направо към търсенето

Що е Релейна група

Световете в Резервата са групирани по петнайсет-двайсет в групи - така наречените Релейни групи.

Един от световете в групата се води Релеен и носи отговорността за връзката на ѝ с другите светове. Трансмитерите, които свързват световете от групата с останалите светове, се намират физически на Релейния свят. Персоналът им като правило е съставен от местни Стандартни.

На малък брой светове е разрешено да имат по повече от един Релеен свят. В такъв случай винаги един от тях се смята за основен, и светът се води официално към неговата Релейна група. Винаги всички Релейни светове на един свят са към един и същи Възел. Още по-редки са, но съществуват и изключения от йерархията - има Релейни групи, в които повечето светове се свързват с по няколко свята от групата. Дори в тях обаче задължително има един официален Релеен свят.

Разпределянето на светове по Релейни групи се извършва от Свръзката. Критериите им за това не са известни.

Релеен свят

Обикновено за Релеен се избира свят, който има никакви или минимални ограничения за връзка, притежава като цяло междинно ниво на развитие за световете, които свързва, проявява висока търпимост към разликите между световете, и е съгласен да поеме тази работа. Твърде големи разлики в нивата на развитие между обикновен и Релеен свят най-често не се допускат (има, разбира се, изключения). Разлики, които могат да бъдат понесени без предизвикване на конфликт, обаче са желателни.

Изборът на свят за Релеен се върши от Свръзката. Те отправят към ръководството на света предложение. Ако то приеме, светът се обявява официално за Релеен и получава от Свръзката необходимата техника. Често заедно с нея върви някаква форма на заплащане на поддържането на Релейния възел, особено ако в групата му има опасни светове (напр. светове-затвори).

Твърди се, че Релейните светове са длъжни да дадат на Безтелесните сравнително широки права на вътрешна намеса в случай на нужда. Официално това се отрича, но е факт, че те обикновено са изключително стабилни в дългосрочен план в политиката си, особено в областта на отвореността и спазването на задълженията си. Вероятно или Безтелесните предвиждат изключително добре кой свят ще бъде подходящ, или се намесват тайно в управлението му. Всъщност, на тях реално много трудно може да им бъде забранено каквото и да било...

Свят може да бъде лишен от статута на Релеен, ако не спазва задълженията, които произтичат от този статут. Такива случаи, макар и много малко, е имало. В такъв случай за Релеен се избира друг свят от групата. Ако няма такъв подходящ, към тази група се придава подходящ свят отвън. Случаи останала без Релеен свят група да бъде придавана към друга на практика не са известни, въпреки че Аугментираните от поддръжката на Релейните светове твърдят, че правилниците го позволяват.