В-611

От Резерватът
Направо към: навигация, търсене
В-611

Код: няма
Възел: 611
Релейна
група:
няма
Спада
към тип:
Възлови светове

Създаден
от:
Григор Гачев


Възлов свят на Възел 611.

Подобно на повечето Възлови светове, е изцяло изкуствен. Представлява метална сфера с диаметър около триста километра, която се върти по сравнително близка орбита около самотна звезда тип F1. Постоянното му население е от около тридесет хиляди души - централните органи на Възела, обслужващия персонал на Възловия трансмитер и поддържащ персонал. (Отделно през него преминават дневно неуточнен брой хора.) От тези 30 хиляди над половината са Аугментирани.

Наличната за В-611 информация е оскъдна. Причината е не толкова някаква особена прикритост, колкото това, че никой не проявява особен интерес към нея. Светът е близнак на около половината Възлови светове. Официалният език е междусветският английски; няма обаче език във Възела, който да не се знае от поне няколко души на Възловия свят. (За Аугментираните преводачи е основно изискване всеки от тях да знае всички използвани във Възела езици. Имало е случаи, когато представители на светове са били неприятно изненадвани от факта, че преводачът владее тайния език на света им до съвършенство.)

Икономически се издържа почти изцяло от Свръзката. Свое производство на каквото и да било, с изключение на въздух, вода и храни за собствена употреба, няма. Дори доста от храната за него се внася.