Изпитът за Безтелесен

От Резерватът
Направо към навигацията Направо към търсенето

Доколкото при Безтелесните изобщо може да се говори за брой, се смята, че той расте. Част от Безтелесните вероятно биват създавани като такива. Други обаче са бивши Стандартни или Аугментирани, които са получили съответните възможности.

Тъй като възможностите на типичния Безтелесен са колосални, е очевидно, че те надали биват предоставяни на всекиго. Смята се, че за да се сдобие някой с тези възможности, трябва да покаже определени способности - интелектуални, морални или каквито наличните вече Безтелесни решат. Това показване на способности бива наричано „изпит за Безтелесен“.

Точно определение какво представлява този изпит няма - Безтелесни неведнъж са заявявали, че всичко може да бъде такъв изпит, и че е важно не какво се прави, а как. Смята се обаче, че съществуват дефинирани определени задачи, справянето с които се приема като полагане на изпита.

Най-известната такава задача е формулирана от Безтелесните официално. Посочили са, че типичният кандидат, подходящ за справяне с нея, е високо Аугментиран с преобладаващи познания и интереси в теоретичната физика, математиката и философията. Известна е като „задачата Ли Гон-Сук“.

Съгласно формулировката, тя изисква свеждане на парадигмата на Ли Гон-Сук до уравнение, приложимо за всеки частен случай, и решаването му за стойност 2pi x 1069 НЕГ. (Парадигмата на Ли Гон-Сук, наречена на учения, който я е формулирал, твърди че за изпълнението на всяка определена задача съществува оптимален баланс между интелектуални и физически ресурси, и че теоретично съществува начин този баланс да бъде изчислен. Какво е НЕГ се очаква кандидатът да открие чрез анализ на процеса на решаване на задачата.)

Няма официално известен случай някой да е решил тази задача. Възможно е да е имало такива случаи, но да са останали неизвестни по една или друга причина. При пряко запитване един Безтелесен е обявил, че не може да даде отговор от съображения за опазване на лична информация.