Резерватът:Канон

От Резерватът
Направо към навигацията Направо към търсенето

Идеята

„Канонични“ биват наричани произведения за Резервата, които са обявени за такива от „каноничните писатели“.

За да бъде обявено произведение за канонично, то трябва да отговаря на определени условия:

  • да не противоречи на вече съществуващи произведения или на официалните описания на Резервата
  • да покрива някакъв базов минимум за качество
  • препоръчително (но не задължително) е да е свободно достъпно за четене

Идеята е читателите да имат някаква гаранция, че определени произведения си струват четенето. (Това не означава, че „не-каноничните“ произведения не си го струват. Просто за каноничните някой е поел отговорността да го гарантира.)

Канонични писатели

Това са писатели, които имат правото да преценят дали дадено произведение е канонично, или не е.

За своите произведения каноничният писател има правото да прецени сам дали са канонични, или не. Канонично е всяко негово произведение за Резервата, за което той не е посочил изрично, че е неканонично. Преценката му може да бъде обезсилена от гласуване на каноничните писатели срещу нея, по определени от тях правила и необходимо мнозинство.

Произведения, които не принадлежат на каноничен писател, могат да бъдат обявени за канонични с гласуване между каноничните писатели. Необходимо е произведението да бъде предложено за гласуване от един или повече от тях. Правилата за гласуване и необходимото мнозинство се определят от тях.

Автор на канонични произведения, развиващи се в Резервата, може да бъде утвърден за каноничен писател с гласуване между каноничните писатели. Необходимо е да бъде предложен за гласуване от един или повече от тях. Правилата за гласуване и необходимото мнозинство се определят от тях.