Резерватът:Лиценз за използване

От Резерватът
Направо към навигацията Направо към търсенето

Използване

Проектът може да бъде използван за:

  • създаване на художествени произведения на базата на описанията в него
  • създаване на нови описания, които го допълват, или разширяване на съществуващите.

Създаване на художествени произведения на базата на проекта

Позволява се, ако не противоречат на наличните описания.

Създадените художествени произведения не са обвързани с лиценза CC-BY-SA. Те са собственост на авторите им и могат да бъдат лицензирани по тяхна преценка.

Препоръчва се, но не е задължително, произведенията да бъдат базирани на официалните, налични тук описания. Алтернативен вариант е описанията, по които се развива произведението, да бъдат подадени за включване в проекта.

Допълване на проекта

Проектът може да бъде допълван с описания (на правила, положения, светове и т.н.), които отговарят на следните условия:

  • Да бъдат изпратени от автора им за включване в проекта
  • Да бъдат лицензирани от него под същия лиценз, както проектът.
  • Да не противоречат на наличните и утвърдени вече описания в проекта.

Непротиворечието се определя по преценка на настойника на проекта. Допълненията се изпращат на него.

Понастоящем настойник на проекта е Григор Гачев. Описанията може да бъдат изпращани на адреса (grigor) в сайта (gatchev.info).