Резерватът:Лиценз за използване

От Резерватът
Версия от 12:24, 12 август 2016 на Григор (беседа | приноси) (по-точно формулиране на собствеността върху произведения)
(разл) ← По-стара версия | Текуща версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към: навигация, търсене

Използване

Проектът може да бъде използван за:

  • създаване на художествени произведения на базата на описанията в него
  • създаване на нови описания, които го допълват, или разширяване на съществуващите.

Създаване на художествени произведения на базата на проекта

Позволява се, ако не противоречат на наличните описания.

Създадените художествени произведения не са обвързани с лиценза CC-BY-SA. Те са собственост на авторите им и могат да бъдат лицензирани по тяхна преценка.

Препоръчва се, но не е задължително, произведенията да бъдат базирани на официалните, налични тук описания. Алтернативен вариант е описанията, по които се развива произведението, да бъдат подадени за включване в проекта.

Допълване на проекта

Проектът може да бъде допълван с описания (на правила, положения, светове и т.н.), които отговарят на следните условия:

  • Да бъдат изпратени от автора им за включване в проекта
  • Да бъдат лицензирани от него под същия лиценз, както проектът.
  • Да не противоречат на наличните и утвърдени вече описания в проекта.

Непротиворечието се определя по преценка на настойника на проекта. Допълненията се изпращат на него.

Понастоящем настойник на проекта е Григор Гачев. Описанията може да бъдат изпращани на адреса (grigor) в сайта (gatchev.info).