История на Резервата/Противоречията

От Резерватът
Направо към: навигация, търсене

След като човечеството постига минимална задоволеност, на повечето хора им остава все повече време за развлечения. Различните хора обаче предпочитат различни развлечения. Така хората прекарват все повече време не в среда, която ги среща с различни (работата), в среда, която ги среща с подобни и изолира от различните. Това засилва разликите в мисленето на повечето хора и нетърпимостта им към различните.

Скоро се достига до открит антагонизъм между различните групи хора. Известно време този проблем е решаван чрез драконовски закони, и дори въпреки тях различията често водят до престъпления и дори до голямомащабни размирици. Размириците и престъпленията пък на свой ред изолират групите хора и засилват различията още повече. Създава се порочен кръг, който никой не успява да прекъсне или забави в задоволителна степен. Все по-често воденето на голямомащабни войни е спирано единствено от намесата на свръхинтелекти.

Накрая интелектите от новосъздадената Свръзка обявяват заключението, че мирното съвместно съществуване на различните групи хора вече е на практика невъзможно, и предлагат схемата на Разделението.