Описани Възли

От Резерватът
Направо към навигацията Направо към търсенето

Резерватът е колосална система, с около един милион обитаеми свята и над хиляда Възела. Описването на всички Възли и светове в него нито е възможно, нито е необходимо.

Към 2015 г. е описан само един възел - 611, заедно с около 50 от 903-те му свята. И дори така повечето от тях са описани по-скоро за даване на идея какъв би могъл да бъде един свят в Резервата. (И като забавно четиво за върли поклонници на фантастиката.) Обикновено писателите нямат нужда от чак толкова много, за да напишат добри произведения. Особено ако искат да използват една от най-приятните игри в удоволствието, наречено писане - взаимното използване на герои и ситуации, взаимодействията им и напасванията им.

С времето вероятно ще се добавят още описания на светове, особено ако още автори започнат да пишат истории от Резервата. Вероятно отначало това ще бъдат пак светове от Възел 611. В някой момент обаче ще бъдат „отворени“ за описване и други Възли.

Списък на описаните Възли