Трансмитерни технологии

От Резерватът
Направо към навигацията Направо към търсенето

Същност

Връзката между световете се поддържа чрез т.нар. трансмитери - устройства за прехвърляне на материя и информация.

Трансмитерите са разработени като технология от Безтелесните и се произвеждат единствено от тях. Точният им начин на работа не е разкрит от Безтелесните в разбираем за Стандартни вид; много пъти те са го обяснявали, заедно с изключително сложната му теоретична база, но няма случай някой от Стандартните да го е разбрал напълно. (Официално и Аугментираните са в същото положение. Има слухове, че някои от най-високо Аугментираните владеят технологията достатъчно, за да могат да постигнат в непродължителен срок производствени възможности – но ако това е вярно, те го крият.) Трансмитерите обаче са направени така, че Стандартните и Аугментираните да могат да работят с тях. Безтелесните са поели ангажимента да се грижат за изправността на тези възли, които Стандартните не могат да разберат.

През първите около двеста години след Разделението трансмитерите определено не са били съвършени - имало е нещастни случаи при използването им, макар и редки. Оттогава тези нещастни случаи са сведени на практика до нулата. (Понякога, много рядко, почти само при неголеми и не съвсем официални трансмитери, се случват най-различни неочаквани и нежелани ефекти.) Безтелесните твърдят по този повод, че няма как една техника да е съвършена. Много Стандартни обаче подозират, че всъщност трансмитерите на практика са съвършени и отклоненията в работата им се дължат на намеси на Безтелесните за техни си цели.

Често трансмитерите се използват за цели, различни от оригиналните - класически пример е апаратурата за лечение на рак и инфекциозни болести, създадена на Академия. Правени са (и непрекъснато се правят) безброй опити Стандартни или Аугментирани да овладеят трансмитерната технология до степен да създадат трансмитер. Няма оповестен случай на дори минимално приближаване до успеха. Повечето хора смятат, че Безтелесните тайно пречат. Специализирана група от високо Аугментирани веднъж е правила анализ на проблема, използвайки огромни ресурси. Изводът е бил, че обхващането и използването на теоретичните принципи, на които е базирана трансмитерната технология, е по силите единствено на интелект с ресурсите на Безтелесен. Възможно е това мнение да е по-близо до истината от другото. Възможно е обаче да са верни и двете.

Към момента не е известен случай два свята да са се свързали помежду си иначе освен чрез трансмитер, или дори да са успели да определят взаимното си местонахождение. Правени са много опити, всичките без успех.

Видове трансмитери

Разликите в изгледа и възможностите на трансмитерите са огромни. Няколко примера могат да бъдат:

  • Официалният Релеен трансмитер на Академия е точно копие на почти всички официални трансмитери на Релейни светове. Представлява квадратен портал с ширина и височина по малко над 5 метра. Чрез блок за управление, изнесен в съседно помещение, той може да бъде настроен към кой друг подобен портал в рамките на Възел 611 да бъде свързан. (Необходимо е другият портал също да бъде готов за свързване в този момент. Напасването се извършва чрез система за информационна свръзка, която също използва възможностите на трансмитера (като „отделен канал“, който не е зависим от основния). Чрез нея и чрез подходящ софтуер персоналът на Релейните възли си съставя графици за свързванията. Когато порталите бъдат свързани, влезлите в единия излизат от другия, и обратно. (За улеснение, за всеки портал е определена „входяща“ и „изходяща“ страна. Който влезе през „входящата“ страна на единия от свързаните портали, излиза през „изходящата“ на другия. По този начин хора могат да преминават портала едновременно в двете посоки, без да си пречат.) Този тип трансмитер може да се свързва единствено към друг портален трансмитер. Порталните трансмитери на не-Релейни светове обаче нямат пулт за управление - имат го единствено разположените на Релейни или Възлови светове портали.
  • Изследователският трансмитер на Академия е съставен от шест „генератора“ (условен термин, използван от техниците на трансмитера), разположени около „кръг на прехвърляне“. Мястото, с което се свързва този кръг, може да бъде настроено където и да е по световете от релейната група на Академия. Настройката се прави чрез компютърна връзка (по традиция - от пулт, намиращ се в същата зала). При включване на трансмитера предварително зададен по размер и форма обем (не повече от размерите на „кръга на прехвърляне“) може да бъде обменен между залата и другата точка на свързване. Какво точно ще бъде прехвърлено може да бъде настроено с огромна точност и избирателност; така например трансмитерът не прехвърля вредни микроби и насекоми. При свързване с Ортодокс например влиза по подразбиране в сила настройка, която не прехвърля хора оттам и техни вещи. Тя може да бъде отменена изрично, както например при изтеглянето на Петърчо. За разширяване на изследователските възможности на трансмитера, той може да бъде настроен да прехвърля образи на хора (и да ги модифицира по описание) не само от този кръг, но и откъдето и да било в сградата, общо до 16 различни групи образи едновременно. (Техниците на трансмитера бързо са разбрали, че ограничението „в сградата“ е само на думи, както и това за максималния брой прехвърляния на образи, но го пазят в тайна, за да не им се създава повече работа.)
  • Медицинският трансмитер на Академия представлява огромен апарат - паралелепипед четири на четири на шест метра; на едната му страна е пултът за настройване. Болните биват прекарвани през цилиндричен тунел, който преминава през него. Настройката му между двама болни отнема по минута-две (реално програмирането ѝ може да отнеме дни, ако е по-сложно). При преминаването трансмитерът „изземва“ от (или добавя към) организма им каквото е настроен. Странна особеност, която не е намерила никакво обяснение, е диаметърът на тунела: винаги колкото пациентът да премине през него комфортно, независимо колко е дебел. Многократните измервания винаги са показвали точно един и същ размер. Факт е обаче, че през тунела са преминавали свободно пациенти, които не би трябвало да могат да преминат през отвор с този размер. И обратно, дори при бебета тунелът не е по-широк около тях, отколкото и около най-дебелите пациенти.
  • Използваните от някои Аугментирани трансмитери най-често представляват кутийка горе-долу с размер на кутия цигари. Пренасят използващия ги (ако се наложи - и други хора, или вещи) в произволна точка (вероятно в рамките на Възела), която може да бъде настроена (или указана през комуникатор). Твърди се, че понякога може да се повредят (но никога в процес на работа - ако сработят, прехвърлянето ще е успешно), и че не се ремонтират - трябва да си вземеш нов откъдето си взел този. Не е известно да се нуждаят от захранване или каквато и да е друга грижа.
  • Повечето светове в Резервата са свързани с непрекъсната информационна връзка, която също преминава през трансмитерите. Най-често тя тече през трансмитерите на релейните светове, но някои светове разполагат със специализирани за информационен пренос трансмитери. Видът им е най-различен, най-често като уред с размерите на голям шкаф. Типичният информационен трансмитер може да поддържа едновременно връзки с неограничен брой светове (като правило - само с намиращи се в рамките на Възела) или други трансмитери. Максималният капацитет на една връзка не е известен. Безтелесните твърдят, че принципно е краен, но не е имало случай Стандартни да успеят да натоварят връзката до степен тя да не смогва. Създадената от Стандартни техника, която предава информацията на трансмитера, винаги стига до лимита си първа.

Известни са много други видове трансмитери, много от тях далеч по-странни от описаните. Безтелесни са споделяли, че трансмитерната технология принципно дава неописуемо повече възможности, отколкото е по капацитета на Стандартните изобщо да си представят, и че принципно чрез нея е възможно да се реализира абсолютно всичко, което може да хрумне на Стандартен, или да бъде изживяно от него, и т.н. (Някои учени предполагат на тази база, че всъщност всички светове от Резервата са някак „изкуствени“, създадени или симулирани по неразбираем за Стандартните начин чрез трансмитерната технология. Други смятат, че тази мощ на трансмитерната технология е причината Безтелесните всъщност да я крият от Стандартните - било Стандартните да не станат заплаха за тях, било да не си доставят всичко, за което могат да мечтаят, чрез нея, и да спрат да се развиват или да се интересуват от реалния живот.)

Възможности

Няма никакво значение дали световете, които свързва трансмитерът, са реални или не (въпреки че няма случай за някой свят да е известно с пълна сигурност дали е реален свят, паралелен негов вариант, виртуална симулация или нещо друго). Вероятно или трансмитерите разполагат с различни начини за свързване на различните светове, или работят на някакво толкова базово ниво, че за тях няма значение какъв точно е един свят.

Реално нещата са още по-сложни дори от това - има например трансмитери, които свързват светове със съществена разлика в атмосферното налягане, но през тях не духа вятър. Трансмитер може да бъде настроен какво точно да прехвърля и какво - не, до невероятни подробности - трансмитерите на някои светове например са настроени да не пропускат хора с враждебни към техния свят намерения. (Реално колкото е по-сложна една настройка, толкова по-трудна е. Настройки като споменатата обикновено са по силите само на Безтелесните.)

Трансмитерите могат принципно да модифицират прехвърляното. Конкретните модели позволяват модифициране с различна сложност (някои - абсолютно никакво, други - далеч надхвърлящо въображението на кой да е Стандартен), и в различни сфери. (Не един от световете - публични домове например разполага с трансмитерни възли, специализирани не за пренос на разстояние, а за смяна на външността, пола или други физически качества на клиентите.)

Сдобиване с трансмитер

Цената, на която може да се получи трансмитер от Безтелесните, е най-различна и зависи от какво ли не. Понякога някои от факторите, които определят цената, може да бъдат предположени. Крайната цена обаче е изключително трудно да се предскаже. Безтелесните обикновено отказват да мотивират исканата цена. Веднъж един се е съгласил и е представил списък от около 10^43 степен фактора, които я определят...

В някои случаи трансмитери са били давани безплатно. В други е била искана една или друга цена, платима в пари, стоки или поети задължения - понякога тежки, понякога обикновени, понякога наглед безсмислени. Понякога цената е била очевидно над възможностите на искащия. (Имало е случаи, в които искащите са успявали някак да подсигурят плащането ѝ, и са получавали трансмитера.) Много често Безтелесните направо отказват, независимо от цената. Обяснения за отказа най-често не се дават. Понякога причините е възможно да се предположат, дори ако няма обяснение. Ако бъдат отстранени, е възможно ново поискване да не срещне отказ. Понякога няма каквито и да било предположими (поне за Стандартен или Аугментиран) причини.