Упадъкът на нанотехнологиите и фантоматиката

От Резерватът
Направо към навигацията Направо към търсенето

Още преди Разделението много учени са отбелязвали, че влошаването на социалната структура на човечеството и нарастването на напреженията в нея, до степен да доведе до нуждата от Разделението, се дължи на наличието на технологии, които задоволяват всички необходимости на хората, без да трябва да се работи за тях. Това е потвърдено от Безтелесните и е прието като несъмнен научен факт.

Отбелязано е, че колкото по-близко е едно общество до „нанотехнологичен комунизъм“, толкова по-силно е влошаването. Обратно, общества, където тези привилегии са под строг контрол, и не са достъпни за всеки, са по-стабилни, макар и далеч по-неприятни за живеене. Рецептата за благоденствие днес се оказала в комплект с катастрофа утре.

При Разделението Безтелесните са посочили, че ще одобряват и проекти за „райски“ светове, които не изискват от никого да работи нищо, но смятат, че тези светове имат лоши перспективи. Оказало се вярно - на подобни светове раждаемостта като правило клони към нулата (на твърде малко хора им се отглеждат деца, особено ако тези хора са отишли на такъв свят по свой избор, заради райския живот). Този тип светове са пословични за „неуспешно заселени“ - населението на тях буквално изчезва заради почти пълната липса на естествен прираст, или малкото отгледани променят типа на света към нещо по-стабилно.

С времето това довежда до реакция срещу технологиите за „мързелив рай“. На някои светове те са напълно забранени (или несъвместими с тезауруса на света). На други (напр. повечето Пост-Разделенски) са ограничени в областите, в които са от реална полза, и злоупотребата с тях се смята за вид наркомания. Има светове, които ползват широко такива технологии, но успоредно с това имат система, която кара хората да вършат някаква работа (като правило всъщност ненужна), и ги възнаграждава за това. Има, макар и малко, такива светове, които са успели да се закрепят и поддържат някаква що-годе стабилност.

Въпросът дали целият Резерват, или много от световете му, не са именно такъв „мързелив рай“, остава открит. Как тази възможност се съчетава със забраните, заклеймяването или лошия имидж на технологиите за „мързелив рай“ - също.