Основни за всеки свят неща

От Резерватът
Версия от 01:48, 10 януари 2014 на Григор (беседа | приноси) (някакво начало)
(разл) ← По-стара версия | Текуща версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към навигацията Направо към търсенето

Брой

Обитаваните светове са ограничен, макар и много голям брой. Към 950-1000 г. след Разделението този брой е около милион. Броят на теоретично достъпните, но необитавани към момента е неизвестен; Безтелесните твърдят, че принципно е безкраен. Разрешение за заселване (създаване?) на нов свят се дава от Безтелесните, и се дава трудно; при реална нужда обаче рядко се отказва. Точните критерии на Безтелесните не са известни; смята се, че решават всеки отделен случай конкретно. Реално всяка година Безтелесните издават разрешение за заселване на по няколко десетки до стотици свята, така че броят на заселените светове расте.

Заселване

Официално един свят се смята за включен в системата от включването на трансмитерната връзка с него. Първите стотина години биват смятани за експериментални; в около 10-15% от случаите новосъздаденият свят не успява да се стабилизира и бива напуснат. (Обикновено се оказва, че Безтелесните още тогава са предупредили, че това е най-вероятният изход.) Такива случаи е прието да бъдат смятани за неуспешно заселване; случаите на пълно напускане на свят след обявяването му за стабилизиран се смятат за изоставяне и са много по-редки. Обявяването на един свят за стабилизиран се върши от Свръзката, обикновено без много шум, и се смята за нещо като зрелостен изпит за света. Критериите им официално са този свят да не се очаква да бъде напуснат в обозримото бъдеще. Ако обаче това все пак се случи, такъв свят се обявява за изоставен.

Изоставяне

През първите двеста години след Разделението около тридесет светове са били изоставени от населението си. Касае се главно за светове с много тежки условия за живеене, поискани от предците, но нехаресвани от потомците. В няколко случая населението просто е решавало да се обедини с друг свят и да се преселят при тях. (Неуспешно заселените по начало светове са били много повече - по различни източници, между 10 000 и 50 000 - и причините са били като правило обратните: твърде приятни условия за живот и никаква необходимост от труд.)

Оттогава насам случаите на изоставяне на свят са рядкост. Твърди се, че ги е имало; не е известно дали са истина, с изключение на един по-широко известен случай, когато свят на високо Аугментирани е бил изоставен от тях по неизвестни за повечето хора причини. Оттогава там са ходили малко хора. Описанието от още по-малкото върнали се напомня Зоната от „Пикник край пътя“. (Твърди се, че причината за изоставянето е, че техносферата на света е излязла извън контрола на населението му - не се е разбунтувала, но се е самоусъвършенствала все повече, и накрая почти никой вече не е можел да разбере какво и защо става, и от предпазливост решили да се преселят другаде...)

Кодекс за връзка

При разделянето всеки свят определя свой кодекс, засягащ основно принципите на връзка с него. Определя се кой, за какво и при какви обстоятелства има право да се свързва с този свят, и как. Разнообразието е от пълен отказ от всякаква връзка до пълно право за връзка с когото и да било, без никакви условия. Безтелесните са поели ангажимент кодексът на всеки свят да се спазва с тяхна помощ, чрез контрола им върху трансмитерите. Понякога условията за връзка могат да са изключително сложни и трудноразбираеми. Безтелесните винаги обаче са ги осигурявали в пълна точност. (Понякога решават да направят изключение за свои цели, но това е голяма рядкост, и обикновено касае единични изключения.)

Отговорник на света

Всеки свят има специално лице, известно като Отговорник на света, което се грижи за формалностите по връзката на този свят със системата. Той следи за спазването на кодекса за връзка от гледна точка на жителите му, отговаря за контакта със Свръзката (основно по въпросите на трансмитера), и т.н. Постът му обикновено бива смятан от повечето Стандартни за изключително могъщ и важен. На практика не е така - Отговорникът се подчинява на много строги правила, създадени от Безтелесните, и правата му са символични в сравнение със задълженията. В някои случаи това е най-високопоставеният на света (напр. неговият официален глава), в други е „външният министър“. Понякога не е част от управлението на света, или дори е неизвестен за редовото му население, или за управляващите, или дори за цялото население. Има дори случаи, когато изобщо не е човек от този свят, или дори не е Стандартен или Аугментиран. Понякога се сменя често, например с всяко избиране на ново управление на света, или има ограничен по време мандат; понякога е доживотен (ако е високо Аугментиран или Безтелесен, това може да значи и на практика вечен).

За да стане някой Отговорник на свят, Свръзката трябва да го одобрят. Обикновено дават одобрението си и често работят и с доста... хм... непопулярни хора; имало е обаче и изключения. Преценката на Свръзката обикновено е точна: понякога Отговорници стават много неприятни иначе личности, но случаите някой от тях да не се е справил със задълженията си са изключително редки.