Основни за всеки свят неща

От Резерватът
Направо към навигацията Направо към търсенето

Отваряне на свят

Повечето светове в Резервата са били отворени за заселване при Разделението, като резултат от одобрени проекти на Стандартни, рядко на Аугментирани. Известна част обаче са отворени по-късно - т.нар. новозаселени светове. Обикновено преди да бъде взето решение да бъде заселен, един свят е недостъпен и неизвестен за Стандартните (а най-вероятно и за всички или почти всички Аугментирани).

Ако група хора от някой свят е в твърде антагонистични отношения с други групи на него, или има някакви други причини да търси отделяне, тя може да поиска от Свръзката разрешение да се засели другаде. Свръзката може да разреши това или да откаже, според това дали групата има реална нужда от отделянето. Факторите, по които се преценява това, са много; повечето са разбираеми и посилни само за Безтелесните.

Ако Свръзката прецени, че отделянето е оправдано, тя предлага едно или повече възможни места за заселване. Ако групата е посочила желания в молбата си, те може да бъдат или да не бъдат взети предвид, по преценка на Свръзката. Обикновено се търси начин групата да бъде заселена на вече отворен и населен свят, където ще може да съществува спокойно. Понякога обаче сред предложените места има изцяло нови, незаселени до момента светове. Към всички предложения вървят подробни описания. Групата има право да избере едно от тях. Ако избере изцяло нов свят, той бива отворен за нея и присъединен към системата от светове. Реално всяка година Безтелесните издават разрешение за заселване на по няколко до няколко десетки свята.

Заселване

Официално един свят се смята за включен в системата от включването на трансмитерната връзка с него. Първите стотина години биват смятани за експериментални. В около 10-15% от случаите новосъздаденият свят не успява да се стабилизира и бива напуснат. (Обикновено се оказва, че Безтелесните още тогава са предупредили, че това е най-вероятният изход.) Такива случаи е прието да бъдат смятани за неуспешно заселване; случаите на пълно напускане на свят след обявяването му за стабилизиран се смятат за изоставяне и са много по-редки. Обявяването на един свят за стабилизиран се върши от Свръзката, обикновено без много шум, и се смята за нещо като зрелостен изпит за света. Критериите им официално са този свят да не се очаква да бъде напуснат в обозримото бъдеще. Ако обаче това все пак се случи, такъв свят се обявява за изоставен.

Неуспешно заселените светове най-често биват затворени от Свръзката. Известен процент обаче биват оставени по-лесно или по-трудно достъпни. Най-достъпните обикновено биват скоро предложени отново на групи Стандартни или Аугментирани, за които Свръзката прецени, че имат по-добри шансове да успеят със заселването. Има обаче неуспешно заселени светове, които са сравнително достъпни и въпреки това вече стотици години си стоят незаселени. Критериите на Свръзката не са известни - смята се, че решават всеки случай поотделно и че във всеки момент могат да променят решението си без видими причини.

Изоставяне

През първите двеста години след Разделението около тридесет светове са били изоставени от населението си. Касае се главно за светове с много тежки условия за живеене, поискани от предците, но нехаресвани от потомците. В няколко случая населението просто е решавало да се обедини с друг свят и да се преселят при тях. (Неуспешно заселените по начало светове са били много повече - по различни източници, между 10 000 и 50 000 - и причините са били като правило обратните: твърде приятни условия за живот и никаква необходимост от труд.)

Оттогава насам случаите на изоставяне на свят са рядкост. Твърди се, че ги е имало; не е известно дали са истина, с изключение на един по-широко известен случай, когато свят на високо Аугментирани е бил изоставен от тях по неизвестни за повечето хора причини. Оттогава там са ходили малко хора. Описанието от още по-малкото върнали се напомня Зоната от „Пикник край пътя“. (Твърди се, че причината за изоставянето е, че техносферата на света е излязла извън контрола на населението му - не се е разбунтувала, но се е самоусъвършенствала все повече, и накрая почти никой вече не е можел да разбере какво и защо става, и от предпазливост решили да се преселят другаде...)

Изоставените светове като правило не биват затваряни от Свръзката, но тя обикновено налага ограничения на достъпа до тях - често по-тежки от тези за типичния неуспешно заселен свят. Понякога също биват предлагани на подходящи групи Стандартни или Аугментирани. Критериите на Свръзката как да се постъпи в конкретния случай не са известни.

Идентификация

За целите на системата на Резервата световете се картотекират с дванадесетцифрени идентификационни номера, подбирани по случаен път. (Спекулира се, че тези номера всъщност са класификация на Безтелесните, която описва особеностите и правата на съответния свят, но това вероятно не е вярно - дванадесет цифри не изглеждат достатъчно, за да опишат един свят.)

Като правило населението на всеки свят му дава свое официално име. Тъй като тези имена често се повтарят, често световете носят и други имена, уникални „в рамките на обозримото“ (най-често - на Възела), и давани им от околните светове. Понякога официалното име на един свят бива наложено от Свръзката. Често свят с няколко тезауруса има и няколко имена. Кое ще е официалното и дали ще е само едно решава Свръзката.

Кодекс за връзка

При разделянето всеки свят определя свой кодекс, засягащ основно принципите на връзка с него. Определя се кой, за какво и при какви обстоятелства има право да се свързва с този свят, и как. Разнообразието е от пълен отказ от всякаква връзка до пълно право за връзка с когото и да било, без никакви условия. Възможни са всякакви варианти и комбинации. Понякога условията за връзка могат да са изключително сложни и трудноразбираеми. Обикновено се определят от характера и нуждите на тезауруса, който населява този свят.

Свръзката се грижи кодексът на всеки свят да се спазва в пълна точност, чрез контрола ѝ върху трансмитерите. (Понякога решава да направи изключение за свои цели, но това е голяма рядкост и обикновено касае единични случаи.)

Отговорник на свят

Всеки свят има специално лице, известно като Отговорник на света, което се грижи за формалностите по връзката на този свят със системата. Той следи за спазването на кодекса за връзка от гледна точка на жителите му, отговаря за контакта със Свръзката и т.н.

Различните светове имат различни правила кой ще заема този пост. В някои случаи това е най-високопоставеният на света (напр. неговият официален глава), в други е „външният министър“. Понякога не е част от управлението на света, или дори е неизвестен за редовото му население, или за управляващите, или дори за всички. Има дори случаи, когато изобщо не е човек от този свят, или дори не е Стандартен или Аугментиран. Понякога се сменя често, например с всяко избиране на ново управление на света, или има ограничен по време мандат; понякога е доживотен (ако е високо Аугментиран или Безтелесен, това може да значи и на практика вечен). Обикновено правилата за Отговорник са утвърдени в проекта за заселването на този свят.

Постът на Отговорника обикновено бива смятан от повечето Стандартни за изключително могъщ и важен. На практика не е така - той се подчинява на много строги правила, създадени от Свръзката, и правата му са символични в сравнение със задълженията.

За да стане някой Отговорник на свят, Свръзката трябва да го одобрят. Най-често дават одобрението си за този, който е определен по съответните за света правила. Често работят и с доста... хм... непопулярни хора; имало е обаче и изключения. Преценката на Свръзката обикновено е точна: понякога Отговорници стават много неприятни иначе личности, но случаите някой от тях да не се е справил със задълженията си са изключително редки.

Други