Свръзката

От Резерватът
Версия от 19:17, 1 април 2015 на Григор (беседа | приноси) (малко за изгодата и етиката)
(разл) ← По-стара версия | Текуща версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към навигацията Направо към търсенето

Точното описване на Свръзката в понятия на Стандартни е на практика невъзможно. Различните опити често водят до различни, понякога взаимно противоречащи си описания. С тези уговорки, ето едно от тях:

Създаване

Още преди Разделението, с увеличаването на броя на Безтелесните и появата между тях на по-развити и по-малко развити, е била осъзната необходимостта от запазване на континуитета на човечеството. Казано с други думи, и най-изостаналите хора, както и най-напредналите, да поддържат каквато е възможно връзка помежду си. И доколкото е възможно и оправдано във всеки конкретен случай, да се чувстват части от едно цяло.

За целта група Безтелесни създават специален проект, който е известен между Стандартните като „Свръзката“. Към 950-1000 г. след Разделението това е най-големият проект на Безтелесни (доколкото проектите им има как да бъдат сравнявани по големина), а също и най-старият активен. С напредването на Предния фронт Свръзката продължава да расте и да покрива все по-голям диапазон от развитие. Понякога този растеж налага коренни промени в структурата ѝ (за които Стандартните, а и повечето Аугментирани често изобщо не разбират).

Структура

Свръзката съчетава в себе си елементи от най-различни типове организации, някои от които биха били взаимно изключващи се при организация на Стандартни. Повечето Безтелесни участници в нея работят на доброволни начала, подобно на много от участниците в проектите на свободния софтуер от края на 20 и началото на 21 век. Някои от Аугментираните участници в нея също имат подобна мотивация. За други, както и за повечето Стандартни участници, тя е месторабота и те получават заплата. Срещат се и всякакви други мотиви за работа: известно е например, че Безтелесни е трябвало да изпълняват нейни задачи като (част от) наказание.

Структурата на Свръзката е „според необходимостта“ - каквото се сметне за оптимално за задачите ѝ. В някои нейни сектори, например връзката с Предния фронт, тази структура вероятно се мени хиляди пъти в секунда. В други, като например поддръжката на Резервата, структурата не е претърпявала значими промени от Разделението. (Или поне не такива, които са били забелязани от Стандартните и повечето Аугментирани.)

Сред Стандартните учени се носят всевъзможни информации относно структурата и изискванията за работа към Свръзката, които е трудно да бъдат потвърдени или отречени. Някои си противоречат пряко. Безтелесни от Свръзката неведнъж са потвърждавали, че за някои позиции в нея се уреждат конкурси за работа (включително за Безтелесни), докато за други не се кандидатства - Свръзката подбира кандидати за длъжността и им я предлага. Знае се, че за длъжности със значим решаващ глас се изисква личност / структура, която е достатъчно прозрачна за инспекции и достатъчно устойчива на външно влияние. (Безтелесни често получават такива длъжности, като създадат подоператив, който отговаря на условията за тях.)

Смята се, че голямата част от персонала на Свръзката са Безтелесни (доколкото при тях изобщо може да се говори за брой). Смята се, че те заемат всички важни позиции в нея - най-малкото защото съответните позиции изискват интелектуални възможности, които имат само те.

За Свръзката работят и много Аугментирани. Част от тях - към поддръжката на системата трансмитери на Резервата. Друга част - пряко по подпроекти, някои от тях вътре в Резервата, други може би дори извън него.

Персоналът от Стандартни на трансмитерите по същество също работи за Свръзката. Твърди се, че има и Стандартни, които работят пряко по нейни проекти из Резервата или дори извън него, но няма достоверни доказателства. Вероятно за Свръзката работят и други групи Стандартни, по задачи вътре в Резервата. Отделно от това, много често групи Стандартни или Аугментирани биват използвани от Свръзката, без да го подозират.

Най-близкото до ръководство, което Свръзката изобщо има, е група интелекти, специално създадени да бъдат арбитри при спорове. Те не се самоосъзнават като личности и нямат цели извън това да разрешават споровете в Свръзката по оптималния възможен начин. Всеки член на Свръзката може да контролира това им качество - достъпът за изучаване на структурата им е публичен. Всеки от участниците на Свръзката е безусловно длъжен да им предоставя всичките ресурси, информация или каквото и да е, което те сметнат за необходимо да поискат - това е условие за участието в проекта. Решенията им са закон за всеки участник в Свръзката. Неспазването им води до наказания, съобразени с характера на престъплението и неспазването. Предварителното съгласие с приемането на тези наказания е условие за участието в проекта. Налагането на наказанията се извършва пак от тях; за целта те често използват ресурсите на останалите интелекти от Свръзката.

Почти единственото, което Стандартните знаят със сигурност за структурата на Свръзката, е структурата на нейното звено, което се грижи за Възловите светове и системата за поддръжка на трансмитерите в Резервата. Всички запитвания за структурата ѝ извън това са получавали отговор, че тя е според необходимостта, може във всеки момент да бъде променена издъно и често се мени, така че описания биха били безсмислени.

Въпросното звено се състои от персонала на Възловите светове, този на официалните трансмитери на Релейните светове и от Отговорниците на светове. Персоналът на Възловите светове се състои предимно от Аугментирани и Стандартни, този на Релейните светове - от Стандартни, много рядко по някой Аугментиран.

Всеки Възел има по шестима Отговорници, по традиция Аугментирани, като постоянно са дежурни по един основен дежурен и един помощник. Те са началниците на звената на Свръзката за съответния Възел. Подчинени са им персоналът на Възловите трансмитери, отделът за посредничество между светове, отделът за техническа помощ (който би ремонтирал повреден трансмитер, ако се наложи) и поддържащият персонал на Възловия свят. Персоналът на трансмитерите на Релейните светове е също на тяхно подчинение, но съгласно правилата те са длъжни да предоставят значителен глас в управлението му на обслужваните светове.

Друго звено, за което Стандартните (поне тези от Стражеви светове) знаят нещо, е Върховното командване. Тази структура, която обединява и ръководи всички Стражеви светове, реално е на подчинение на Свръзката. (Официално Свръзката само има във Върховното командване един представител без ранг. На практика обаче неговата дума обикновено бива смятана за заповед. Военните най-добре знаят колко глупаво е да се опъваш на някой, който не само може да стрие целия Резерват на прах с една мисъл, но и винаги взема интересите ти предвид по-добре, отколкото ти си способен да ги вземеш.)

Стандартните виждат реално само тази част от Свръзката, която оперира на техните нива на развитие. Като брой индивиди този диапазон от нива вероятно е най-населеният в диапазона на развитие на човечеството (въпреки че понятието „брой индивиди“ е доста относително при Безтелесните), но в същото време той е нищожна част от диапазона на развитие на човечеството, вероятно под една стотна от процента. Поради това тук работят повече Безтелесни, отколкото в която и да е друга част от диапазона на Свръзката, но тук се използват твърде малко от пълните ресурси на Свръзката. (Това твърде малко обаче далеч превишава всичко, което един Стандартен изобщо би могъл да си представи.)

Задачи

Основната задача на Свръзката е поддържането на континуитета и разширяването на тезауруса. Описана е по-подробно на отделна страница.

Безопасността на човечеството формално също е задължение на Свръзката. (Реално за това се грижат и всички или почти всички Безтелесни и голямата част от Аугментираните, всеки поотделно. Голямата част от ресурсите, които биха били използвани при наистина голяма опасност за човечеството, обаче биха дошли от Предния фронт. Макар че формално не са подчинени на Свръзката, реално Върховното военно командване на Резервата и полицейските сили в него работят за същата цел.) Формулировката на възможните опасности за човечеството е създадена от Предния фронт, непрекъснато се допълва и уточнява от него, и пълното ѝ разбиране е по силите само на интелект от това ниво. По-слабите нива на интелекта решават отделни нейни задачи, разпределени им според възможностите им.

По силите на Стандартните да ги разберат са основно три от типовете задачи: нападение отвън, развитие на „зли“ интелекти отвътре и изкривявания в структурата на човечеството, които биха довели до вътрешна агресивност. С всяка от задачите се занимава цялата дълбочина на структурата на Свръзката; всеки отделен случай се решава на ниво, приблизително равностойно на неговото. Ако например човечеството бъде атакувано от чужда цивилизация, стагнирана на ниво военни космически кораби, е вероятно решаването на проблема да бъде поверено на Върховното военно командване и да се разрази класическа космическа война. Ако обаче сблъсъкът е с далеч по-напреднали интелекти, ще го поемат Безтелесните или Предният фронт.

Развитието на „зли“ интелекти обикновено бива посрещано от структури в Свръзката с голяма дълбочина на диапазона на развитие. Идеята е, че един интелект, насочен към самоескалирането си, би могъл да придобие огромна разрушителна мощ твърде бързо, за да успее да „узрее“ и „израсне“, и да осъзнае, че разрушението е губеща стратегия. (Отделно от това, винаги има „изкривени“ интелекти, за които това осъзнаване е трудно или невъзможно. Такива интелекти често разчитат на самоескалиране, за да станат най-силните в човечеството и така да решат проблема с... параноята си.) Идеята на посрещането е ескалирането на мощността на интелекта да бъде съизмерено с ескалирането на мъдростта му, като се забави едното и се ускори другото. Начините за действие са всичко, което се сметне за необходимо.

Предотвратяването на изкривявания в структурата на човечеството е сред постоянните задачи на Свръзката и по нея се работи непрекъснато. По същество тя е част от осигуряването на правилното му функциониране. Бива причислявана към защитата на човечеството, понеже предотвратява противоречия и войни вътре в него.

Принципи

Основен принцип на Свръзката е, че проблеми от определено ниво се решават оптимално от същото или максимално близки до него нива. Например проблем на ниво Стандартни може да бъде решен най-добре от Стандартни. Ако е необходимо свят на високо Аугментирани да бъде възпрян с военна сила от нападане на друг, с това вероятно би се заела Свръзката (най-вероятно група високо Аугментирани или дори някой Безтелесен от нисък клас). Ако обаче светът-агресор е на Стандартни, с възпирането вероятно ще бъдат натоварени Стражевите светове, въпреки че почти кой да е Безтелесен би се справил с лекота. Ако в проблема са замесени различни нива на развитие, противоречията като правило се изясняват по правилата на по-ниското ниво. (Правило на Свръзката е, че по-високите нива са длъжни да разбират по-ниските: възможностите вървят заедно с отговорности. По този начин Свръзката държи под контрол индивидите със значима по нейните критерии мощ.)

По същата причина, проблеми от определен мащаб се решават оптимално от същия или максимално близък до него мащаб. Проблеми между индивиди с редки изключения се решават на ниво индивиди. Проблеми между светове - на ниво светове. И т.н.

Както обикновено при Безтелесни, тези принципи са резултат не на етичност, а на умно разбрана изгода. Основната задача на Свръзката съдържа положението, че по-неразвитите звена на човечеството са от ключова ценност за по-развитите, заради по-голямото богатство, което имат на своето ниво. А всеки фактор, който поставя по-неразвити нива в зависимост от по-развити, рискува увреждането на тяхното богатство. Всъщност цялата етика, каквато я познават Стандартните и Аугментираните, е следствие от този момент. Това е и причината по-високите нива в човечеството обикновено да са изключително етични към по-ниските: просто им е изгодно.

Други