Конфесионални светове

От Резерватът
Направо към навигацията Направо към търсенето

Конфесионалните светове са малко над петнадесет хиляди; отделно още поне пет хиляди са лишени от право на връзка, тъй като са отказали категорично да премахнат смъртното наказание. Разхвърляни са из всички Възли.

Конфесионалните светове установяват като водеща и в по-голяма или по-малка степен задължителна определена конфесия. В повечето случаи това е някаква религия - по-малко от хиляда конфесионални свята не са религиозни. Най-чести сред тях са комунистическите светове; има обаче и най-непредположими случаи.

Сред религиозните светове над една трета са ислямски. Малко под една четвърт са християнски, около една четвърт са базирани на някоя от източните религии. Около хиляда са базирани на различни секти, най-често ислямски или християнски. Десетина свята са базирани на юдаизма (шест от тях - на негови варианти), по няколко (общо поне триста-четиристотин) са на различни племенни и местни религии. Почти сто са базираните на древногръцката религиозна система, около двадесет - на римската. Около тридесет свята са базирани на вудуизъм (моди, моди...). Пак около толкова са базираните на сатанизъм (в повечето случаи сатанизмът им изглежда като весела пародия на реалния, въпреки че обикновено те си го приемат на сериозно).

Повечето по-известни секти също имат свои светове; някои - по повече от един. Забележително изключение е сциентологичната църква; смята се, че тя е единствената религия, на която много хора (най-вече неспадащи към нея) са искали да се предложи отделен свят, но тя е отказала. Смята се обаче, че поне двадесетина свята са реално под неин контрол, въпреки че на нито един от тях тя не се е обявила за официална и единствена религия. Двата свята на бахайската религия са постоянно в челото на класациите за най-търпими към чужди виждания светове.

Има светове, които се кланят на Безтелесните. (Безтелесните неведнъж са заявявали в прав текст, че не одобряват това, и не са фаворизирали такива светове - но не са и вземали някакви специални мерки срещу тях.) На поне един от тези светове преклонението към Безтелесните е съчетано с открит расизъм; там дори се отричат общоизвестни и потвърдени от Безтелесните факти, като например че от човешката им съставка като цяло под 40% произхожда от бялата раса, и че Безтелесният, който формално заема най-високия пост в Свръзката, произхожда от шестима души, като само един от тях е бил от бялата раса, а двама от заместниците му са изцяло изкуствени разуми.

Има светове, където се кланят на вампиризма, светове с изкуствени анимистични религии, светове, където се кланят на най-различни сексуални обреди, или направо на полови органи, и какво ли не още - ум да ти зайде. Съществуват дори светове, които смятат себе си за ада на определена религия.

Много религиозни (и доста нерелигиозни конфесионални, а впрочем и някои неконфесионални) светове наричат себе си на своя език „Обетована земя“; по-малко са кръстени на някое религиозно величие или светиня; има и всякакви други. За да ги различават едни от други, околните светове обикновено им дават и други имена - напр. Градината на Сидхарта, или Ортодокс, или Нова Мека. Тези други имена не винаги са добре приемани на съответния свят...

Религиозните светове често са обект на насмешки и вицове, или източник на весели истории. Неведнъж зевзеци са организирали конкурси за най-шантава религия със собствен свят, но как да решиш дали е по-малоумно да се кланяш на слонски фъшкии, или на собствения си пъп... Дядото на Христина (от Академия), Възловият отговорник, е участвал в издирването на нов свят за изгнаник - бивш жрец, осъден на най-тежкото наказание, защото преиначил леко ритуалното слово (помощникът му изпуснал по време на обряд Свещения Мелничен Камък на крака му). Със собствен свят е успяла да се сдобие ислямска секта, която твърди, че обикновените мюсюлмани се кланят не на истинския Мохамед, а на негов съименник, когото Аллах им пратил по погрешка заради съвпадението на имената (а за истинския се сетил хиляда и шестотин години по-късно). И т.н., и т.н...

Около 950 г. след Разделението е станал широко известен случай, когато първосвещеници от свят, кланящ се на компютрите, и разположен във Възел 611, са били тайно на Икс за компютърно обучение; оказало се, че с времето догмите в религията им станали толкова много, а полезната информация - толкова малко, че на света им не останал човек, който реално да може да направи със свещените компютри каквото и да било, да не говорим да ги ремонтира. Нещата се разчули и се наложило свещениците да се върнат тайно на света си, като взели със себе си някакъв младок-програмист да ги обучава. Там обаче също станала издънка и в крайна сметка програмистът бил обявен за пророк. Историята по-нататък има десетки варианти и малко хора знаят кой е верният.

Повече информация