Липсващите

От Резерватът
Направо към навигацията Направо към търсенето

След Разделението отначало е било на практика невъзможно човек да разбере къде е отишъл този или онзи негов познат (освен ако познатият не е бил съобщил преди Разделението къде смята да отиде). Организирането на информационните връзки между световете в обща мрежа е отнело доста време. Също така, Свръзката още тогава са ограничавали пренасянето на информация между отделни Възли. Докато бъдат създадени някакви що-годе използваеми механизми един човек да бъде издирен сред цялото човечество, отминали няколко поколения. И дори тогава нямало как да се разбере дали човекът не е попаднал например на свят, който не позволява обмен на информация с него.

С времето обаче са били описани много случаи, когато някой (или потомците му) са издирвали маниакално къде е отишъл някой съвременник на Разделението, и не са успявали да открият каквато и да било информация. Безследното изчезване на тези хора е било наречено „феномен на Липсващите“, а те самите - Липсващите.

Най-естественото предположение е, че тези хора са попаднали на светове без връзка, или просто следите им са се изгубили с времето. Немалко хора обаче не се задоволяват с него. Привеждат се най-различни изследвания и статистики, съгласно които Липсващите са повече, отколкото обясняват тези двете. Привеждат се конкретни примери, когато някой бил тръгнал за еди-кой си свят, само че на света няма никакви следи да се е появявал някога. Има и много други подобни, повечето от които имат някакви естествени обяснения. Винаги обаче има изследователи, които не са съгласни с обясненията. Освен това има данни, за които засега няма обяснения. Безтелесните са отказали сведения по въпроса.

Като начало, няма съгласие по въпроса колко точно са Липсващите. Повечето изследователи ги оценяват на 10-15% от тогавашното население; има обаче и различни оценки. Има изследователи, които твърдят, че има регистрирани случаи един човек отпреди Разделението да е попаднал едновременно на няколко различни свята след него, и да е живял там различни животи - тоест, възможно е при Разделението Свръзката да са направили по повече от един екземпляр от някои или всички хора. Това обезсмисля въпроса колко са Липсващите - биха могли да бъдат всякакво количество, включително много пъти повече от броя на човечеството преди Разделението.

Няма съгласие и по въпроса защо тези хора може да са изчезнали. Някои изследователи предполагат, че са били изпратени на светове, които изобщо не са част от Резервата. (Което на практика е същото като да са в него, но да са избрали да нямат връзка с другите светове.) Според други предположения това са хората, които биха могли да освободят Стандартните от робството, в което ги държат Аугментираните и Безтелесните (или Стандартните и Аугментираните от робството на Безтелесните). Някои учени смятат, че това са хората, които биха били по някакъв - може би непредположимо косвен за Стандартни - начин опасни за съществуването на Резервата. Има и много други предположения. За всяко от тях има примери, които го опровергават категорично, но това не разколебава поддръжниците му - все пак трябва да има обяснение за изчезването...

Въпросът къде са тези Липсващи е още по-мътен. Някои предполагат, че те са станали Безтелесни. Други - че Безтелесните са ги използвали в експерименти като лабораторни животни. Трети - че наличният сега Резерват е N-тата поредна версия, като предишните са били унищожени по най-различни, като правило лоши причини, от Безтелесните. Четвърти - че тогавашните трансмитери са били още много несъвършени, и че на това се дължат както случаите един човек да е бил разпределен в няколко копия на няколко различни свята, така и случаите на изчезналите хора. Има предположения, че както има много различни Възли, така има и много различни Резервати, разделени напълно един от друг. Има всякакви други, някои откровено налудничави, предположения.

Каква е истината вероятно знаят само Свръзката. Те обаче не само не я казват, но и не правят нищо, за да ограничат спекулациите около Липсващите.

Някои учени предполагат на тази основа, че реално Липсващи може би изобщо няма, и това е слух, който Безтелесните сами са пуснали по някакви техни си причини. Свръзката са отказали коментар и по този въпрос.