Прогресът в Резервата

От Резерватът
Направо към навигацията Направо към търсенето

Прогресът на световете

Всички пост-Разделенски светове, а и доста светове от други типове категорично твърдят, че продължават научно-технологичния, социален и всякакъв друг прогрес на човечеството. (И често са убедени, че точно техният свят е единственият или почти единственият, който го прави.) На практика обаче огромният процент от световете на Стандартни в Резервата (изключенията са най-често пост-Разделенски, но има и други) са извънредно консервативни на тема развитие, особено където това касае порядките на обществото.

За повечето хора от 21 век това разминаване би било непонятно. Може би причината се крие във факта, че почти всички хора искат не постоянен прогрес и развитие, а спокоен и улегнал живот без големи промени. На практика дори на световете, които наистина се развиват, това развитие е ограничено в шепа области. И внимателно се контролира, да не би да даде твърде рязко и голямо отражение върху живота на мнозинството.

Като резултат, в Резервата почти няма свят на Стандартни, на който прогресът да върви с такава скорост, както на Земята в края на 20 и началото на 21 век. Няколкото светове, които са поддържали такава скорост на развитие по-продължително време, са били в крайна сметка прекласифицирани като светове на Аугментирани. От време на време по някой свят (като правило след много силни социални сътресения) набира подобна скорост на развитие, но обикновено не я задържа дълго.

Подобно понякога е положението на светове, които не са пост-Разделенски - например пред-разделенският свят Академия успешно поддържа сравнително прилично темпо на развитие в астрономията (за небе, познато само на него), математиката и някои други дисциплини. В други, примерно приложната генетика, също трупа бавно успехи - създават се нови стопански видове и т.н.

Световете на Аугментирани са много по-надеждни в това отношение. Където твърдят, че се развиват, обикновено се развиват. Където твърдят, че спазват определено ниво на развитие, го спазват. (Най-често в някои отношения се развиват, а в други - обикновено повечето - спазват дадено ниво.)

За световете на Безтелесни, както почти винаги в неща, които касаят тях, е на практика невъзможно да се каже развиват ли се или не.

Прогресът на човечеството

Истинският прогрес на човечеството продължава извън Резервата, движен от Безтелесните и най-вече от така наречения Преден фронт. Тяхната скорост на развитие вероятно превишава с много порядъци и най-голямата, постигана от човечеството преди Разделението. Като резултат, около хиляда години след Разделението на практика единственото, което знаят Стандартните и Аугментираните за Предния фронт, е името му. Дори сред Безтелесните под 0.1% са в състояние изобщо да разберат дори най-простите концепции, с които си служи Предният фронт. Дори най-смелите предположения на Стандартни - примерно че от Предния фронт могат да създават вселени и т.н. - са били посрещани с усмивка от Безтелесните.

(В приятелска дискусия на Томароа веднъж на един Безтелесен е бил зададен този въпрос. Той отговорил: „Вселени мога да създавам аз. Какво може Предният фронт могат да разберат само интелекти, които аз не мога да разбера какво могат.“)