Томароа

От Резерватът
Направо към навигацията Направо към търсенето
Томароа

Код: 517752-754949
Възел: 611
Релейна
група:
18
Спада
към тип:
Пост-Разделенски светове

Създаден
от:
Григор Гачев


В областта на теоретичната наука Томароа се смята за най-развитият свят във Възел 611. Икономиката му обаче е по-скоро скромна. Проблемът е главно в размера на населението - около 22 милиона. Промишлеността е изключително високотехнологична, но толкова малко хора трудно създават силна икономика, особено когато голям процент от тях работят в и около университетите и научните центрове, и не участват в производството. Също така, промишлеността не е само наука, но и икономика - а там на Томароа са добри, но не са водещото острие на Възела.

Светът

Подобен е на Земята дори повече от повечето земеподобни светове. Географията му е различна (въпреки че континентите също са шест, и разпределението суша/вода и континенти/острови е на практика като на Земята), но климатичните особености са на практика същите (включително неприятните). Има луна, идентична на земната.

История

Светът е започнал като обикновен и непретенциозен проект за пост-Разделението. Проектът е създаден в Нова Зеландия, и е бил известен предимно в Океания. Почти цялото население е по произход оттам. Повечето реално са били потомци на европейци, но е било решено да се отдаде уважение на културата на мястото. За официален генезис на групата и нейно културно наследство се смятат най-вече тези на Океания. Светът е кръстен на някакъв племенен бог оттам. Официалният език, както на много пост-Разделенски светове, е междусветският английски.

Отначало светът доста пъти е бил бъркан с Племенен (дори е бил воден в справочниците по погрешка сред Племенните светове близо двайсет години). Жителите му трябвало да положат доста усилия, за да поправят тази грешка. (И да се освободят от произтичащите от нея предубеждения из околните светове). Част от тези усилия е било сериозното развитие на и по начало доброто образование, особено в областта на фундаменталната наука. Стигнало се дотам над 80% от населението на света да има поне едно висше образование. Това пък довело до леко иронично отношение на околните светове към образованието на Томароа, дори след като грешката с типа на света била коригирана. Съответно на Томароа позатегнали критериите, доколкото могли.

Нещата се въртели в тази орбита, докато около 80 г. след разделението внезапно Аугментирани и Безтелесни не започнали да проявяват интерес към една от школите по теоретична физика и математика. Повечето учени дори на Томароа отначало не приели това на сериозно - школата не криела, че разчита на интуицията и конфесионалните възгледи не по-малко, отколкото на изчисленията, и била смятана за твърде мистична, за да е сериозна. С времето обаче този интерес започнал да прави впечатление. А когато Безтелесните съобщили, че някои от теоретичните разработки на тази школа са върховите достижения на Стандартни във Възел 611 в областта на физиката и математиката, авторитетът на школата рязко скочил. Този на Томароа като цяло - също.

Оттам нататък нещата се разраснали като търкулната снежна топка. Томароа бързо се превърнал в център номер едно на теоретичната физика и математика във Възела. Много от най-добрите учени във Възела отиват там, за да учат и работят. Създаденото научно общество вероятно превъзхожда останалите научни ресурси на Стандартни в целия Възел в тази област. Смята се, че най-силната му привлекателност е дори не толкова върховата наука, колкото огромната (за размерите на света) научна общност - там истинските учени намират обширна среда от сродни души, с голямо влияние и тежест в обществото. Рай за учения.

Твърде бързо учените на Томароа в другите естествени науки решили да си вземат поука и пример. (И учени от други светове също, но на Томароа имали примера постоянно пред очите си.) Били създадени купища школи във всяка естествена наука, които се мъчели да имитират постигнатата във физико-математиката сплав от логическа фриволност, опиране на лични убеждения и точна теория. Огромният брой школи не постигнали нищо; ту една, ту друга обаче започнали да отбелязват успехи. И така в повече от половината естествени науки пътят бил криво-ляво налучкан.

Близо триста години, до към 450 г. след Разделението, опитите да свържат така получените теоретични постижения с практиката били неуспешни - теорията била твърде напред. Амбицираните представители на инженерните науки обаче не се предавали. Поколения посвещавали живота си на запълването на дупката и малко по малко го постигнали. Томароа заел водещо място по развитие във Възела не само в теоретичната, но и в приложната наука. (По-късно Белвю и Икс са успели да го изпреварят в приложната наука, макар и с твърде малко.) Проблемът, който и до днес обаче не е решен там задоволително, е ефективността: инженерите са понастигнали донякъде теоретиците, но икономистите и организаторите все още са далеч назад.

Настоящето

Немалко други светове правят енергични опити да настигнат Томароа по развитие. На Белвю например се хвърлят колосални средства в наука, но не са могли да създадат традиция и научна общност като тези на Томароа. (А като се има предвид наблягането на приложните аспекти на науката и върховенството на мениджъри, а не на учени, нищо чудно и да не успеят скоро.) Резултатът е, че Томароа поддържа успешно първенството си, дори без да си го поставя за цел.

Основният износен продукт на Томароа е образованието. Университетите на света в областта на теоретичната наука далеч отстъпват като оборудваност и уреденост на тези на някои други светове, но познанията и духът, които биват получавани в тях, се смятат за най-добрите във Възела. Там е мястото, където можете да седите на банката и да слушате лекция на някой, на когото Аугментираните се кланят и Безтелесните свалят шапка. (И след това да седнете на по бира с него и да си говорите като със съседа.) И когато се върнете на своя свят, професорите-страшилища от местния университет само при вида ви да скачат и да застават мирно, и да си шушукат зад гърба ви: „Той е учил при самия Х.У! Твърди се дори, че го познава лично!“. По-долнокачествените университети там приемат студенти и без изпити за квалификация (срещу страховити такси - „учил на Томароа“ за повечето хора е нещо като „гений сред гениите“). Това реноме обаче се създава от иначе не твърде луксозните елитни университети, където никакви пари не могат да вкарат студент, който не е наистина светла глава - затова и централното правителство ги спонсорира доста щедро. Репутацията и името на света се създават от тях.

Близо 5% от населението на света са Аугментирани. (За разлика от много други светове във Възела, Томароа не ги кани и моли да идват - те се борят за това право. Точно същото важи и за Безтелесните. Томароа е единственият пост-Разделенски свят във Възел 611, който има условия за приемане на Аугментирани и Безтелесни, пък дори и само това да работят в областта на науката.) Освен това, поне десетина Безтелесни живеят (може би по-точната дума е „проявяват се“ официално там.

Почти всички Аугментирани и всички Безтелесни на Томароа работят в областта на теоретичната физика и математика. По думите на един от Безтелесните, „тук е мястото, където пред очите ти обикновени Стандартни с кило и половина органичен мозък разкриват неща, които не би трябвало да са по силите даже на свръхинтелекти, консумиращи ресурсите на цяла звезда“. Реално обаче се смята, че приносът на Аугментираните и Безтелесните към науката на Томароа е значителен, и че геният на учените-Стандартни често не би бил достатъчен без подкрепата на обработващите ресурси на Аугментираните и Безтелесните. Има подозрения дали по този начин те не манипулират науката на Стандартните, но няма никакви доказателства.

Тъй като се смята за общоприето, че Безтелесни от по-високи класове биха могли безпроблемно да симулират ума на всеки възможен гений на човечеството, присъствието на Безтелесните там често бива смятано за вид забавление, или поддръжка поради съображения на Свръзката. Неофициално, същият Безтелесен е споделил: „Можем да симулираме всичко, което ни е ясно - но там е проблемът. 99% от гениите тук са ми ясни, мога да ги симулирам. От останалия 1%, 99% са ясни на върховите аналитици на Свръзката. От останалия от тях 1%, 99% са ясни на Предния фронт. Последният 1% обаче остава неясен за никой в човечеството.“ Не се знае дали това е истина, или завоалиран комплимент към Стандартните. Ако е вярно, би било предостатъчно обяснение за ползата на Безтелесните от съществуването на Резервата (макар и не единственото).