Аугментирани

От Резерватът
Версия от 20:11, 1 април 2015 на Григор (беседа | приноси) (дребни)
(разл) ← По-стара версия | Текуща версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към навигацията Направо към търсенето

Що е то

Към 972 г. след Разделението голям процент от Стандартните имат най-различни дребни (или не толкова дребни) аугментации. За Аугментирани се считат тези, чиито аугментации им дават възможности значително над тези на Стандартните, но не са стигнали до степен изобщо да нямат едно определено тяло. Точна формулировка на долната (а и на горната) граница не съществува. Има няколко основни формулировки на критериите, някоя от които се използва в повечето случаи. Доста светове имат свои формулировки; често eдин и същи свят използва различни формулировки за различни цели. Примери:

  • Спортни цели: Почти навсякъде спортисти с аугментации не се допускат до състезания, ако аугментациите им биха могли да повлияят по какъвто и да е начин представянето им. На повечето места се допускат изключения за аугментации, които компенсират увреждането на инвалид. Като правило в тези случаи аугментацията трябва да отговаря на точно определени критерии, а често не е допустима, ако се използва пряко във вида спорт. Съществуват спортни състезания, най-често екстремни спортове, на които са допустими аугментации в определена степен (всъщност, аугментации от по-висока степен превръщат всеки спорт в екстремен).
  • Приемане на Стандартни за Аугментирани: Почти навсякъде се изисква задължително трета степен връзка с компютри (вживен/вграден комуникатор, позволяващ директно фронтиране на личност). (Стандартизираният начин за общуване между Аугментирани е именно чрез комуникатор и система специализирани метаезици, базирани най-често на частични фронтирания на личност.) На много места се изискват и други аугментации. На високо Аугментирани светове често се изисква задължително вживен или вграден трансмитер от по-нисък клас. Отделно всяка професия при Аугментираните има своите изисквания.

Световете на Аугментираните оказват върху тях много повече влияние, отколкото световете на Стандартни - върху Стандартните. На някои светове на Аугментирани например гледат накриво тези, които живеят много по-дълго от средното за Стандартни, на други смятат за нормално да живееш безкрайно. В други отношения разликите са още по-големи.

Особености

Общоприето е, че сред Аугментираните има отделни раси. Както е и с много други неща, разнообразието между тези раси е дори по-голямо от това между расите Стандартни, но разликите между расите са доста по-малки, отколкото при Стандартните, за сметка на много по-големия им брой и вътрерасови вариации. Отделно от това, често разликите между две раси на Аугментирани са трудно разбираеми за Стандартни, или им изглеждат без голямо значение, а това не е така. Затова Аугментираните обикновено не подчертават расовите си разлики пред Стандартни - едно, за да не ги обременяват и затрудняват, и друго, защото... хм, просто не им дължат обяснения. Така че видовете раси сред Аугментираните, и разликите и описанията им са известни сред Стандартните само на учените-специалисти.

Много Стандартни смятат, че всички Аугментирани са безсмъртни; някои се стремят да станат Аугментирани, за да получат безсмъртие. Всъщност далеч не е така. Немалък процент Аугментирани имат продължителност на живота на Стандартни, другаде - повече, но все пак ограничено време; около 50% живеят „докато им се живее“ (което на някои места реално пак дава около 110 г., на други - повече, на трети - може би безкрайно, или поне много дълго; смята се, че зависи от професията на Аугментирания още повече, отколкото от света му).

Местоживеене

Световете на високо Аугментирани често са трудни за възприемане от Стандартните. Самите високо Аугментирани - също. Често разликата между тях и Безтелесни е единствено че имат едно официално тяло (могат например в същото време да управляват и много други, или/и голямата част от личността им да се намира често или постоянно извън официалното им тяло, в подходящи машини или чрез използване на методите на Безтелесните). Понякога официалното тяло се използва на практика само за официални цели. В такива случаи реално се касае за Безтелесни, които по някаква причина са избрали да бъдат смятани за Аугментирани и спазват по този начин формалните условия.

Към Преселението по-малко от 1% от хората са отговаряли на критериите за Аугментирани. Към 972 г. след Разделението Аугментирани се водят между 10 и 30% от населението на Резервата. Точната цифра не е известна - първо заради различните класификации, второ защото доста светове на Аугментирани не предоставят точни статистики, трето защото при по-високо Аугментираните броят е малко мъгляво понятие, въпреки изискването за едно официално тяло. Причините за нарастването на броя са предимно по-голямата средна продължителност на живота и приемането на нови членове. Аугментираните също се размножават, но раждаемостта им е по-ниска от средната за Резервата: имат съвсем слаб положителен естествен прираст. (Отделно от това, не е ясно докъде това е раждаемост в Стандартен смисъл и откъде нататък е производство и дизайн, както в механичен, така и в биологичен и психологически смисъл.)

Всички, или почти всички Аугментирани живеят, подобно на Стандартните, в Резервата. Големият процент от тях живеят на светове на Аугментирани, малка част живеят и работят на светове на Стандартни. На високотехнологични Стандартни светове могат да бъдат открити доста Аугментирани, които работят със Стандартните. Много учебници посочват като типичен случай Аугментирани, които живеят по фентъзи-световете в една или друга роля. Системата от трансмитери, която свързва световете, се поддържа основно от Аугментирани. Те са ключовата част от персонала на Възловите светове и често са отговорници или консултанти към Релейните възли на Релейни светове.

Разликите между Аугментираните и между световете им покриват много по-голям диапазон, отколкото тези на Стандартните, въпреки по-малкия им брой. Причината е, че световете на Аугментирани рядко се повтарят. При пост-Разделенските светове или фентъзи-световете на Стандартни повечето подтипове включват стотици светове в Резервата, някои - хиляди. При световете на Аугментирани и най-масовите подтипове рядко включват повече от десетина свята. Средно за световете на Стандартни подтип от най-ниско ниво включва тридесет до четиридесет свята, докато за световете на Аугментирани тази цифра е между два и три свята. Отделно от това, на отделен свят на Аугментирани разнообразието често е по-голямо, отколкото в цял подтип светове на Стандартни - търпимостта към околните при тях е много по-висока и разнообразието бива умишлено търсено.

Отношение към другите

Отношението на Аугментираните към Стандартните обикновено е много добро. Част от задължителното ранно обучение на Аугментирания е, че Стандартните може да ти отстъпват в едно, друго или дори всяко отношение, но това да ги смяташ за полухора е глупост на дребно и дефектира собствената ти личност. (Поради типичния им начин на общуване – фронтирането на личност - Аугментираните усещат такива дефекти така ясно, както Стандартните виждат физическите дефекти на събеседника си.) Въпреки това подобни Аугментирани могат да бъдат срещнати, особено от Стандартни (тъй като останалите Аугментирани не ги търпят лесно). Някои такива в крайна сметка стават престъпници. Част от тях, за щастие много малка, свършват на световете-затвори.

Отношението на Аугментираните към Безтелесните е като правило учтиво и възпитано. (Горе-долу каквото е отношението към Безтелесните на всеки с поне капка мозък. Изключителна рядкост е Безтелесните да реагират зле на лошо отношение към тях, но все пак...)