Пътуването във времето

От Резерватът
Версия от 01:52, 8 март 2015 на Григор (беседа | приноси) (дребни)
(разл) ← По-стара версия | Текуща версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към навигацията Направо към търсенето
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Един от най-мътните моменти пред учените в Резервата е пътуването във времето. Теоретично са предложени три типа пътуване във времето:

  • Първият тип е следствие от пътуване в пространството със скорост, по-голяма от тази на светлината. Като резултат, човек пристига в крайната точка преди светлината (и фронтът на събитията) от началната точка - тоест, спрямо тях той пътува назад във времето. Практически няма голямо приложение, но би било важно за теорията.
  • Вторият тип е пренасяне напред във времето, като през времето между началото и края на пренасянето обектът не съществува. Също без голямо практическо значение, но би било важно за теорията.
  • Третият тип е това, което фантастите наричат „машина на времето“ - възможност да се пътува напред и назад във времето, да бъдат обърквани причинно-следствените връзки, и т.н.

Към времето около 1000 г. след Разделението Стандартните, и с почти пълна сигурност и Аугментираните не са успели да постигнат нито един от трите типа. Безтелесните отказват информация по въпроса дали те са успели. Предполага се, че владеят като минимум първи тип - мигновеното пренасяне на информация чрез трансмитерите е точно това. (Не се знае обаче дали различните светове са реални, дали са в една и съща Вселена, и т.н., така че и това не може да бъде потвърдено.)

Предполага се, че трансмитерите като теория и технология са свързани с теорията на времето в достатъчна степен, за да могат да позволят пътуване във времето. Някои спекулират, че това е причината Безтелесните да не разкриват трансмитерната технология в разбираем за Стандартни или Аугментирани вид - да не би някой по нея да построи машина на времето, да се върне назад и да унищожи Безтелесните, преди да са се появили. Запитани Безтелесни са обяснили, че, първо, трансмитерната технология е тясно свързана с абсолютно всичко (доста мъгляво обяснение, но не са дали нищо повече), и второ, тенденцията за появата на Безтелесни в обществото е толкова силна, че единственият начин появата да бъде избягната е да се унищожи човечеството.

На много места в Резервата пътуването във времето се изследва активно от учените. Във Възел 611 е известно, че на Томароа има почти официална школа, съставена от няколко активни екипа, и в някои университети изследванията им се преподават като отделна дисциплина. На Белвю има цял институт по физика на времето, отлично финансиран, и се подозира, че много от изследванията му се държат в тайна (доколкото това е възможно на Белвю). Съществуват косвени данни, че на Фраунхофер и Кодзияма са правени тайни изследвания, но без резултат. Същото се подозира и за поне още десетина свята във Възел 611. В почти всички останали възли положението е същото.

Някои хора подозират, че Безтелесните не само владеят тези технологии, но и активно пречат на Стандартните и Аугментираните да ги открият. (Същите хора обикновено подозират Безтелесните и във всичко друго лошо на света.) На пряк въпрос дали го правят, един Безтелесен е отговорил: „Официално не мога да дам информация по въпроса. Неофициално, вредите, които бихте могли да причините с такива технологии на нас, са нищо в сравнение с вредите, които задължително ще причините на себе си.“